Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verwarming van auto werkt niet

Vraag gesteld door P. Zwegers op 1 maart 2019

Mijn klacht gaat over het volgende:

Ik heb in oktober 2017 een Renault Megane gekocht bij Renault dealer Janssen Kerres in Nuenen. Deze auto was toen 11 maanden oud en was tot dat moment in gebruik als demo.

Reeds in december 2017, toen het kouder werd, merkte ik dat de auto niet goed verwarmde. Ik heb dat na laten kijken bij de dealer en kreeg de informatie terug dat de verwarming op norm werkte.
In de winterperiode tot en met maart 2018 heb ik er helaas verder weinig aandacht meer aan gegeven. In die periode reed ik vaak lange afstanden en dan wordt de auto uiteindelijk wel warm (dit jaar in de winter heb ik dat gemeten, dat is na ongeveer een uur).

Echter, toen het eind 2018 wederom kouder werd viel mij weer op dat de auto eigenlijk nauwelijks opwarmt. Ik heb dan ook zelf een thermometer gekocht en metingen gedaan. Wat bleek, het interieur van de auto werd inderdaad niet warm. Wanneer ik de verwarming op 25 graden instelde, bij een buitentemperatuur van ongeveer 0 graden werd het interieur niet warmer dan 12 graden. Dat is gemeten na een rit van 30 minuten, waarbij ook is vastgelegd dat de motortemperatuur na ongeveer 5 minuten op niveau is, 90 graden als ik me niet vergis.

Intussen ben ik meerdere malen terug geweest naar de dealer. Daar is mijn auto eerst door een monteur van de dealer en later door een monteur van Renault Nederland gemeten. Hun conclusie is nog steeds dat de auto volgens norm verwarmd. De monteur van Renault Nederland heeft een aantal stappen ondernomen om aan te tonen dat mijn thermometer niet juist werkt, wat een onjuiste conclusie is.

Het verschil in de metingen zit erin dat ik de temperatuur op de middenconsole van de auto meet, daar plaats ik mijn thermometer. De monteurs hebben de temperatuur bij de uitstroomopeningen van de verwarming en bij de binnenspiegel gemeten. De binnenspiegel zit veel hoger, waar de warme lucht naartoe opstijgt.

De vervangende auto’s die ik mee heb gekregen, een Dacia, Renault Captur (2 maal) en Renault Kadjar verwarmen allemaal wel. Al heb ik dat niet nagemeten, je merkt direct dat de verwarming werkt. Ik heb tevens onze andere auto, een Nissan Qashqai, op dezelfde manier gemeten als mijn Megane. Daarin zie je dat de temperatuur binnen 10 tot 15 minuten op de ingestelde temperatuur van de verwarming zit.

Mijn conclusie is dat de Megane weliswaar verwarmd, maar volstrekt onvoldoende. Het volume aan warme lucht wat de auto afgeeft is te weinig om de ruimte te verwarmen. En dat enkel wanneer de verwarming op 25 graden staat ingesteld. Wordt deze op 20 graden ingesteld dat verwarmt de auto nog veel minder.

Desondanks blijft Renault volhouden dat de verwarming op norm voldoet. Ik heb hen dan ook naar de normen gevraagd die ze hanteren. Die zijn er niet! Voor hen is het voldoende om te vergelijken met een andere Megane. Mijn vergelijk met een auto van een ander merk vinden ze niet relevant.

Intussen wil ik alleen maar van de auto af. Ik ben het beu en wil niet nog een winter met deze auto hoeven te rijden. Wanneer ik de auto echter wil inruilen schrijf ik gigantisch af. Ter indicatie, bij Janssen Kerres Peugeot in Helmond was het inruil voorstel € 14.000 in januari. Een afschrijving van ruim € 7.000 in iets meer dan een jaar.

Ik heb aan Renault voorgesteld om de auto terug te kopen voor een redelijke prijs, maar daar willen ze niet aan. Voor mij ligt daar de oplossing.

Ik hoor graag of u wat voor mij kunt betekenen. Ik heb het verhaal hier even specifiek opgeschreven, ik heb veel materiaal waarmee ik e.e.a. kan onderbouwen. Filmpjes waarin ik de temperatuur van de auto heb opgenomen op diverse momenten van mijn ritten e.d.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een auto gekocht in oktober 2017. De auto was toen net 11 maanden oud (demo-auto). In december 2017 blijkt dat de auto niet goed verwarmt. De dealer heeft het nagekeken en die constateerde dat de verwarming naar behoren werkte en voldoende verwarmt. Toen het eind 2018 weer kouder werd merkte u op dat de auto nauwelijks opwarmt. U hebt vervolgens zelf een thermometer aangeschaft waarmee u de temperatuur kon meten. De conclusie die u daaruit trok was dat de auto inderdaad niet opwarmde. De dealer heeft ook een meting gedaan maar blijft bij het standpunt dat de auto niets mankeert. U wilt de koop het liefst ontbinden.

Bij de aankoop van een tweedehands auto (demo) hebt u een onderzoeksplicht. De auto die u hebt gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: de leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Als de verkoper stelt dat dit niet het geval is, dient hij dit te kunnen bewijzen gedurende de eerste zes maanden.

Indien er onenigheid bestaat, over of het een gebrek aan de auto betreft nu de auto niet (goed) opwarmt, kunt u wellicht voorstellen om op basis van ongelijk een onafhankelijke derde in te schakelen. Als de conclusie daaruit in uw voordeel is dan kunt u de verkoper aanspreken op basis van artikel 7:17 BW. De auto is dan niet conform hetgeen u ervan mocht verwachten. Dat houdt tevens in dat de verkoper ervoor moet zorgen dat het probleem binnen een redelijke termijn opgelost moet worden zonder ernstige overlast voor u (artikel 7:21 BW).

Ontbinden van de overeenkomst kan niet zomaar. Dat kan alleen indien:

  • reparatie of vervanging niet mogelijk is
  • de verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
  • reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
  • herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
  • het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat

Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen in beginsel de volledige herstelkosten voor rekening van de verkoper.

Geschillencommissie Voertuigen
Komt u met de verkoper niet uit en gaat het om een BOVAG dealer dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.