Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kogeldruk trekhaak

Vraag gesteld door F. jansen op 10 mei 2019

Een VW Polo wordt standaard af fabriek geleverd met een trekhaak met een maximale kogeldruk van 50 kg. Er zijn wel trekhaken te koop met een verhoogde kogeldruk tot 75 kg, voor een VW Polo.
Volgens de ANWB mag dit niet!
Garagehouders zeggen dat het wel mag.
Daarom heb ik navraag gedaan bij de RDW en heb het volgende antwoord gekregen: g. indien de lastdrager is bevestigd op een trekhaak aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een technisch toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, driewielig motorrijtuig:

·         1°. mag de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling niet worden overschreden; indien de trekhaak hieromtrent geen gegevens vermeldt, mag de verticale last niet meer dan 75 kg bedragen

Wanneer de fabrikant aangeeft op de typeplaat van de trekhaak dat een maximale kogeldruk van 75kg van toepassing is, mag u 2 E-Bike's vervoeren welke een kogeldruk geven van 65kg. U blijft hiermee onder de last die door de fabrikant is opgegeven. Wel moet u er rekening mee houden dat de technisch maximale massa van uw voertuig niet wordt overschreden door het vervoer van de fietsen.

Hieronder de link waar e.e.a. staat beschreven.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20#Hoofdstuk5_Afdeling18_Paragraaf0

N.B. In mijn vraag aan de RDW heb ik aangegeven dat het totale gewicht (twee e-bikes plus fietsendrager) ongeveer 65 kg zou zijn.
Als ik het antwoord van de RDW lees, en ik zorg ervoor dat ik de technische maximale massa niet overschrijd, dan hebben de autoverkopers (garagehouders) volgens mij gelijk en mag het wel.
Waarom mag het volgens de ANWB niet?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de kogeldruk i.c.m. de fietsendrager.

Dat je de kogeldruk van de trekhaakfabrikant niet mag overschrijden is duidelijk. De genoemde 75 kg zou dan ruim voldoende moeten zijn voor twee e-bikes. Maar dan is deze conclusie alléén op basis van de trekhaak. De autofabrikant geeft naast een maximaal toelaatbare massa en aanhangwagenmassa óók een maximale kogeldruk op. Uiteraard met name als waarborg voor een goede en stabiele combinatie wanneer er een aanhanger achter komt te hangen. Maar de door de autofabrikant opgegeven kogeldruk maakt géén onderscheid of het hier gaat om een fietsendrager op de kogel of een aanhanger. En wanneer er sprake is van twee opgegeven kogeldrukken, dus van de trekhaak fabrikant én van de autofabrikant, is de laagste waarde bepalend.

De maximale kogeldruk van de huidig Polo is inderdaad 50 kg. Het is niet zo dat de door VW geleverde trekhaak niet méér gewicht kan dragen en van een andere fabrikant juist wel. Misschien komen beide trekhaken wel bij dezelfde fabrikant vandaan. Het gaat om de auto en niet de sterkte van de trekhaak. VW geeft aan niet boven de 50 kg gewicht op de kogel te zetten die je dus volgens de letter van de wet niet mag overschrijden.

Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer autofabrikanten een onderscheid maken of er wat kogeldruk betreft een aanhanger van 1.000 kg achter uw Polo wordt gehangen óf een fietsendrager. Tot nu toe doen Toyota en Lexus dat wel. Wanneer deze merken van mening zijn dat de kogeldruk voor een fietsendrager hoger zou mogen zijn dan voor een aanhanger, vermeld men dat in de specificaties. En dat verschil zit 'm niet in een andere trekhaak.