Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden op weg met beiderzijds fietsstroken

Vraag gesteld door R. Rock op 5 april 2019

Van en naar mijn werk (Haarlem-Heemstede-Bennebroek-Zwaanshoek-Hoofddorp vv) rij ik over een aantal wegen waarbij de rijbaan voor auto 's wordt geflankeerd door beiderzijds ('rode') fietsstroken met onderbroken scheidingslijn.
Ik rij daar altijd op de autostrook en wijk uit naar de fietsstrook indien nodig bij tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer. Het valt mij op dat bijna alle overige auto 's standaard half op de autorijbaan en half op de fietstrook rijden.
Kunt u aangeven wat de juiste wijze  van rijden is op dit soort wegen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wat de regelgeving is op 60 km/u wegen met aan weerszijde een rode fietsstrook (zonder fietssymbool). Vele automobilisten maken continu gebruik van de rode fietsstroken, ook wanneer hier geen noodzaak voor is.
 
Fietssuggestiestrook
Dit zijn inderdaad stroken waar geen regelgeving voor bestaat. Ze suggereren slechts dat er mogelijk een fietser rijdt.
De bedoeling van de markering op deze 60 km/uur wegen is altijd geweest dat men in het midden tussen de strepen blijft rijden en dat men bij een tegenligger – zonder fietsers te hinderen – naar rechts uitwijkt. Als deze wegen wat drukker zijn, blijven echter veel automobilisten rechts rijden omdat dat “makkelijker” is. Niet de bedoeling maar wel te begrijpen. Uiteraard mogen fietsers ook dan niet gehinderd worden. De toepassing van dit soort markeringen komt vrij precies; niet elke wegbeheerder gaat hier even goed mee om.
 
Handhaving
Nu de fietssuggestiestrook geen juridische status kent, kan er derhalve ook geen handhaving plaats vinden jegens automobilisten, welke onnodig continue gebruik maken van deze fietssuggestiestroken.
 
Echter, wanneer automobilisten  een dergelijk  weggedrag vertoont, welke tot gevaar of hinder dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd, dan is dit strafbaar op grond van art 5 WVW.