Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Florence ondanks gehandicaptenparkeerkaart

Vraag gesteld door P. Buytendijk op 25 maart 2019

Begin februari 2019 ontving ik uit het niets een brief van NIB uit Purmerend met een betaalverzoek van 354,90. Op 11/02 telefonisch contact gehad en men vertelde mij dat ik een openstaande boete zou hebben uit Florence. Hier wist ik niets van en vroeg om bewijs. Dit hebben zij doorgestuurd en hieruit bleek dat ik op 28 april 2016 in Florence in een verboden zone gereden zou hebben. Ik ben daar inderdaad geweest maar omdat ik een gehandicaptenkaart heb mocht ik hier volgens de borden inrijden. Ik zou hiervan op 27 oktober 2016 een aangetekende brief hebben gekregen. Deze heb ik echter nooit ontvangen. Ik heb wel een ontvangstbewijs doorgestuurd gekregen maar deze is niet door mij ondertekend er staat een mij volkomen onbekende handtekening op. Omdat ik deze brief dus nooit heb ontvangen en verder ook nooit iets gehoord heb was het niet mogelijk bezwaar te maken, binnen de termijn, op deze bekeuring. Dus pas na 2,5 jaar deze aanmaning van NIB. Ik heb hierop een mail met bezwaar in het engels naar Florence gestuurd en naar het NIB maar de enige reactie die ik tot nu toe heb gekregen is weer een aanmaning.
Wat moet ik doen?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft via een incassobureau (NIB) een aanmaning voor een openstaande boete uit Italië (Florence) ontvangen voor een totaalbedrag van € 354,90. U heeft de boete niet eerder ontvangen. U heeft om bewijs gevraagd. U zou op 28 april 2016 in een verboden zone in Italië hebben gereden. U bent daar geweest, maar was in de veronderstelling dat u daar mocht rijden omdat u over een gehandicaptenkaart beschikte. U vraagt zich af wat te doen.

Wij ontvangen veel vragen van leden die net als u via het NIB een openstaande boete hebben ontvangen.

Ik kan me voorstellen dat u dacht in de verkeersluwe zone (de zogenoemde Zona a Traffico Limitato- ZTL) te mogen parkeren met een gehandicapten parkeerkaart. Over het algemeen zijn de verkeersluwe zones in het centrum van de steden toegankelijk voor gehandicapten. De regels voor het parkeren met een gehandicapten parkeerkaart verschillen echter per stad. Dit geven wij ook aan op onze website onder het kopje ‘milieuzones’.

Op onze website staat vermeld waar u de regels voor Florence kunt vinden. Daaruit blijkt dat u vooraf per email of telefonisch een ontheffing moet aanvragen (onder toezending van verblijfsduur, kenteken, kopie gehandicaptenparkeerkaart en kopie ID). Mocht u zich niet vooraf geregistreerd hebben dan is bezwaar helaas niet zinvol. Overigens kunt u alleen bezwaar maken als u de boete niet eerder heeft ontvangen en het NIB geen bewijs van verzending kan overleggen.

Wij adviseren u dit bewijs van verzending te vragen alsmede een specificatie van het bedrag van € 354,90 te vragen.  Ontvangt u geen bewijs van verzending, dan kunt u zich erop beroepen dat de termijn van 360 dagen waarbinnen een boete moet zijn verzonden, is verstreken.
 
Als u betaalt, bent u tot niet meer verplicht dan betaling van het boetebedrag (het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal) en de Italiaanse procedure- en verzendkosten (zoals vermeld in het proces-verbaal).

Meer informatie over de Italiaanse boete vindt u op onze website.