Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

60km wegen

Vraag gesteld door D. Gothengatter op 20 maart 2019

Is het nut aangaande de veiligheid van 60km wegen onderzocht en bestudeerd?

Sinds ruim een half jaar rij ik met de ANWB veilig rijden dongel. Dit heeft mijn rijstijl drastisch doen veranderen in positieve zin, maar op 60km wegen zie ik het nut er nog niet van in en ben in mijn situatie van mening dat deze wegen gevaarlijk zijn bij 60km. Dagelijks rij ik voor woon werk verkeer +/- 25 km op 60km wegen. Ik doe mijn uiterste best om hier ook netjes 60 te rijden, maar mede weggebruikers kunnen dit niet waarderen. resulteerd in bumper kleven, toeteren, lampknipperen en onbehouwen inhalen. en dat laatste is hetgeen mij zorgen baart. dit inhalen resulteerd regelmatig in bijna ongelukken. Fietsers die de berm in worden geduwd, tegenliggers die niet zijn gezien waardoor de inhaler vol in de ankers moet, of ik wordt van de weg gedrukt omdat hij snel weer naar rechts moet. Ik zie dit nu meermalen per week gebeuren en die meer gevaarlijke situaties op deze wegen dan veilige.Uuiteindelijk betrap ik mij erop dat ook ik soms in de flow van het overige verkeer mee naar de 80km ga op een 60km weg. Maar ja dan wort ik in mijn premie weer gestraft.
Of heel nederland moet aan de connected car, of de weg moet aangepast worden of de beoordeling van de conected car moet deze wegen anders beoordelen.

Btw. op 50, 80, 100 en 120km wegen gaat het 99% wel goed met het aan de snelheid houden en de andere weggebruikers. Enige waar andere zich nog weleens aan storen is de lage snelheid over rotondes en in/uit rijden van bebouwde kom. Hier word men boos al je 200 mtr voor de bebeouwde kom het gas los gaat laten. Em je pas gaat accelereren vanneer je het 80km bord voorbij bent. Hier koppelen ze hun voorbumper nog weleen op mijn trekhaak. 
 

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U wilt weten of de veiligheid van 60km wegen is onderzocht of bestudeerd. Dit naar aanleiding van uw ervaringen met het rijden van de ANWB veilig rijden dongel die voor een drastische (positieve) verandering heeft gezorgd in uw rijstijl. Deze verandering heeft weer effect op uw medeweggebruikers.

Uw verhaal bespreek ik met onze verkeersveiligheids deskundigen. U kunt volgende week een reactie verwachten.

Bedankt voor het wachten. Hierbij het antwoord:
U wilt weten of het nut aangaande de veiligheid van 60km wegen ooit is onderzocht en bestudeerd? Uw vraag heb ik voorgelegd aan onze verkeerskundigen. Hieronder hun reactie:

Een flink aantal jaren geleden is een indeling van wegen bedacht waarbij binnen de bebouwde kom een beperkt aantal doorgaande wegen (zogenaamde gebiedsontsluitingswegen) met een limiet van 50 of soms 70 km/h zijn die verbinding vormen met de woonwijken, waar alleen 30 km/h-wegen voorkomen.
Buiten de bebouwde kom hebben eenzelfde indeling voor de doorgaande 80 km/h-wegen en de 60 km/h-wegen. Deze laatste zijn niet bedoeld voor doorgaand verkeer maar dienen alleen ter ontsluiting van kleine kernen, boerderijen etc.

Om het verblijfskarakter te benadrukken is een limiet van 60 ingesteld en kunnen alle soorten vervoermiddelen op de rijbaan rijden.  Men kan daar dus fietsers etc. tegenkomen. Er is bewust voor gekozen om geen asstreep aan te brengen omdat deze wegen vaak te smal zijn en omdat asstrepen er voor zorgen dat men nog sneller gaat rijden. Het idee is om in het midden een rijloper te maken met daarnaast aan beide zijden een strook als kantstrook of als er voldoende breedte is als fietsstroken. De bedoeling is dat auto’s in het midden rijden en als er en tegenligger komt, beiden naar rechts over de onderbroken streep van de fietsstrook rijden om passeren mogelijk te maken. Fietsers mogen uiteraard niet gehinderd worden. De wegindeling zoals hierboven genoemd zou zodanig moeten zijn dat men na een aantal kilometers op een “hogere orde” weg ofwel een 80 km/h-weg uitkomt. Onze indruk is dat als er 25 km lang over 60 km/uurwegen gereden moet worden er iets niet klopt in de wegindeling/categorisering.

Ook blijkt in de praktijk dat de gekozen markering niet altijd het juiste effect heeft. Bij drukkere wegen werkt het niet omdat men dan toch continu rechts op de fietsstrook blijft rijden en als het rustig is, bestaat de neiging om sneller dan 60 te rijden. Daarnaast is de kant van de weg onder slechte weersomstandigheden niet altijd goed te zien (denk aan mist!).

Conclusie is dat wij het idee goed vinden, maar er moet meer gebeuren om de snelheid van 60 km/h ook daadwerkelijk af te dwingen. Dit is vooral nodig voor de bescherming van met name de fietsers. Naast de inrichting van de weg speelt natuurlijk ook het gedrag van verkeersdeelnemers een belangrijke rol. Men heeft haast en met name als de 60 km/h-weg een sluiproute blijkt te zijn, houdt een deel van het verkeer zich niet aan de limiet. Door mee te werken aan campagnes en artikelen in de Kampioen (zie de onlangs gepubliceerde uitslagen van de verkeersquiz) hopen wij bij te dragen aan een beter gedrag in het verkeer, aldus onze verkeerskundigen.