Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

VW Discovery Media geeft onjuiste plaatselijke snelheden

Vraag gesteld door Wslabb op 20 maart 2019

Sinds enkele weken heb ik een nieuwe VW T-ROC met het  Discovery Media navigatiesysteem. Voor dit systeem heb ik speciaal gekozen ivm een enigszins visuele beperking. Verkeersbordenherkenning werkt in het algemeen goed, maar de actuele snelheid op de gereden plaatsen is een janboel. Op ongeveer de helft van de wegen geeft het systeem bv 80 of 60 km/h aan, waar 50 is toegestaan of andersom. Het in te stellen akoestisch en/of optisch waarschuwingssysteem geeft dus ook in veel gevallen onjuiste signalen of tekens. Is dus onbruikbaar.
Bij de dealer is bekend dat dit probleem bestaat, maar men heeft geen oplossing. Via rechtstreeks contact met de importeur bleek dat men daar momenteel geen oplossing voor heeft. Men hoopt dat een update eind dit jaar een oplossing kan bieden, maar zeker is dat niet.
Ik vind dit een stevige misser en als ik dit van tevoren had geweten had ik mogelijk een andere keus gemaakt.
Wat adviseert u mij in dit geval te doen.
 

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een nieuwe VW T-ROC met het Discovery Media navigatiesysteem. U hebt hiervoor gekozen vanwege een visuele beperking. Echter, werkt het systeem niet goed. Zo wordt bijvoorbeeld de verkeerde maximaal toegestane snelheid weergegeven. Ook geeft het in te stellen akoestisch en of optisch waarschuwingssysteem in veel gevallen onjuiste signalen of tekens. Dit probleem is bekend bij de dealer maar daar is geen oplossing voor. Men hoopt dat een update eind dit jaar een uitkomst biedt. Als u dit had geweten dan had u een andere keus gemaakt.

Wettelijke garantie 
Nu het systeem ondeugdelijk blijkt, voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting, die u op grond van de koopovereenkomst ervan mocht hebben. Ofwel; er is sprake van non-conformiteit ex artikel 7:17 BW e.v. Voor een beroep op conformiteit dient u te allen tijde de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

In uw geval kan het probleem nu niet verholpen worden omdat er gewoonweg geen update beschikbaar is. Het is de dealer ook onbekend wanneer dat wel het geval is. U heeft  daarom dan ook het recht op vervanging of indien dat niet mogelijk is gedeeltelijke ontbinding (restitutie waarde navigatiesysteem) van de koopovereenkomst.

Geschillencommissie
Indien de auto destijds met BOVAG-garantie is afgeleverd, dan kunt u geschillen met de dealer ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.