Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verborgen gebrek: hoog olieverbruik bij net gekochte auto van 17 jaar oud. Wat te doen?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 18 maart 2019

Drie weken geleden heb ik een Toyota Corolla (E12) Wagon gekocht. Bouwjaar 2002, kilometerstand 207.000. Op het eerste gezicht een prima auto, rijdt fijn, voelt solide. Ik heb mijn broer, monteur in opleiding, meegenomen en we hadden zelfs de kans om de auto van onderen te bekijken. Alles wat zichtbaar was zag er goed uit, dus ik heb 'm gekocht. Na een aantal weken blijkt de auto echter fors olie te verbruiken (ongeveer 1 liter per 500 km). Dat heeft de verkoper ons uiteraard niet verteld.

Nu vind ik op het web allerlei info over non-conformiteit, maar ik kan moeilijk inschatten of ik daar in dit geval een beroep op kan doen. Het gaat om een oudere auto en het probleem levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid. Wel kan ik met zekerheid zeggen dat het probleem al aanwezig was vóór de aankoop van de auto. De bougies bleken ernstig vervuild en we hadden al snel na de aankoop last van een motorstoringslampje (uitlezen leerde dat er grenswaarden in de uitstoot overschreden werden, wat ook schijnt te wijzen op olieverbruik).

Kunt u inschatten of ik op basis hiervan een beroep zou kunnen doen op non-conformiteit?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Drie weken geleden heeft u een gebruikte Toyota Carolla uit 2002 aangeschaft. Het olieverbruik blijkt 1l:500 km. U vraagt zich af of u zich op non-conformiteit kan beroepen.

Non-conformiteit
Wanneer een auto niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst, is er sprake van non-conformiteit. De redelijke verwachting dient te worden gevormd op grond van onder meer; koopprijs, kilometrage, bouwjaar en informatie verkoper.

Hoewel zeker het bouwjaar als de kilometrage niet in uw voordeel werken ten aanzien van de redelijke verwachting van de auto, is het in desbetreffend geval afhankelijk van de prijs en de informatie van de verkoper of u zich met succes op non-conformiteit kan beroepen. Het korte tijdsverkoop tussen levering auto en ontdekking van het gebrek speelt wel in uw voordeel.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u te allen tijde de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

Bewijslast
Nu het gebrek zich binnen zes maanden na levering zich heeft geopenbaard, is het aan de verkoper te bewijzen, dat het gebrek bij levering af niet aanwezig was (art 7:18 lid 2 BW).

Reparatiekosten
Wanneer vast staat dat er sprake is van non-conformiteit komen de herstelkosten voor rekening en risico van de verkoper (art 7:21 lid 2 BW). In het geval de herstelkosten in wanverhouding staan ten opzichte van de warde/koopprijs van de auto kan de verkoper u verzoeken een bijdrage te leveren aan de herstelkosten of anders de koop te ontbinden, waarbij u de auto dient terug te leveren, en de verkoper de volledige aankoopsom dient terug te betalen.

Conclusie
Hoewel met name het bouwjaar en de kilometrage niet in uw voordeel spreken, adviseer ik u - zeker nu het gebrek zich al na drie weken zich heeft geopenbaard, en afhankelijk van de koopprijs - een beroep te doen op non-conformiteit.

Geschillencommissie
Indien het autobedrijf is aangesloten bij de BOVAG kunt u bij een geschil, deze ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.