Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Non-conformiteit

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 19 maart 2019

Ik heb een Range Rover Velar gekocht in juni 2018. Sindsdien heeft de auto continu zich herhalende elektronische en mechanische problemen. Die schijnen niet te kunnen worden opgelost na 9 maanden. Ik wil de auto teruggeven of een andere auto, doch die wordt niet meer in de zelfde configuratie geleverd. Wat te doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In juni 2018 heeft u (consument) een nieuwe Range Rover Velar geleverd gekregen. Sindsdien kent de auto vele gebreken, welke deels zijn verholpen. In totaliteit heeft de auto in totaal 3 maanden voor reparaties in de garage gestaan. Nu dezelfde model/uitvoering leverbaar is in Europa (benzine 6 cilinder), heeft de dealer voorgesteld een 8 cilinder uitvoering tegen fikse bijbetaling te leveren. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit (art 7:17 BW)
Nu de auto ondeugdelijk blijkt, maakt dat deze niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u te allen tijde de verkopende dealer in de gelegenheid te stellen het gebrek/ de gebreken te verhelpen. Nu herstel niet  mogelijk blijkt en/of al de gebreken en reparaties te veel overlast veroorzaakt voor u als koper, maakt dat vervanging de aangewezen remedie lijk (art 7:21 lid 1 sub c BW).

Echter, nu blijkt dat eenzelfde uitvoering niet langer leverbaar is in Europa, resteert ontbinding van de koopovereenkomst dan wel levering van de 8 cilinder.

Quelle arrest
Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 2008 gesteld dat, wanneer er sprake is van non-conformiteit de verkoper bij vervanging (nieuw product) géén gebruiksvergoeding mag doorberekenen aan de consument.  In de rechtspraak in Nederland borduren vele rechter hierop voort, door bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van non-conformiteit, steeds vaker geen gebruiksvergoeding toe te kennen aan de verkoper (dealer/autobedrijf).

Conclusie
Indien de dealer geen nieuwe Range Rover Velar kan leveren ter vervanging van het huidige gebrekkige exemplaar, en waarbij u stemt in met levering van de duurdere 8 cilinder uitvoering, dan mag de verkoper louter het verschil in nieuw prijs tussen de 8 cilinder en 6 cilinder versie in rekening brengen. Derhalve zonder aftrek van enige gebruiksvergoeding.

Andere optie is om de koop te ontbinden (art 7:22 lid 1 BW, waarbij de dealer - gelet op bovenstaande - gehouden is de volledige koopprijs aan u terug te betalen, derhalve zonder rekening te houden met enige gebruiksvergoeding.

Rechtsbijstand
In geval u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, adviseer ik u deze direct in te schakelen.

Geschillencommissie Voertuigen
Mocht u niet over rechtsbijstand beschikken, dan zou u kunnen overwegen het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.