Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

LEZ zone Londen

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2019

Ik had onderstaande vraag naar de ANWB gesteld en kreeg het volgende antwoord. Dit lijkt me het antwoord van iemand die niet van plan is om iets  uit te zoeken. Ik stel die vraag niet voor niets, ik heb heus wel op de site gekeken. 

De vraag:
Ik heb een VW auto (euro4 emissie) en een camper Mercedes 508D uit 1987 met een max gewicht van 3500 kg en wil naar Londen binnen de LEZ zone.

  • Kan dat ongehinderd en zonder bijbetalen voor de VW, en ook zonder geregistreerd te staan?
  • Hoe zit het met de camper, die valt duidelijk niet onder de norm. Maar hoeveel moet je bijbetalen? Is dat 12 pond per dag?
  • Als ik met de camper de LEZ binnenkom moet ik betalen, maar hoe zit het als ik hem een week geparkeerd laat staan?
  • Moet ik me voor de camper registreren?
     
Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt met uw auto (een Volkswagen met Euro 4 norm) en een camper (Mercedes 508 uit 1987 met max. gewicht van 3500 kg) naar het centrum van Londen. U heeft hierover een aantal vragen. Dit kan ik me voorstellen, omdat het best ingewikkeld is.  

Er zijn in (het gebied rond) Londen ter beperking van verkeersdrukte en milieuvervuiling drie zones:
- Congestion Charging Zone (verkeersdruktezone): hier wordt een congestion charge (verkeersdruktebelasting) geheven
-Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone): hier wordt een LEZ charge (milieubelasting) geheven
-Ultra Low Emission Zone (ULEZ, ultralage-emissiezone): hier  wordt een ULEZ charge (milieubelasting) geheven.

Congestion Charge (de verkeersdruktebelasting)
De Congestion Charge (CC) geldt voor de binnenstad van Londen is voor bijna alle voertuigen verplicht. Deze zal u dus voor zowel uw auto als de camper moeten betalen. De CC moet worden betaald van maandag t/m vrijdag tussen 7 en 18 uur, uitgezonderd op officiële feestdagen en van 25 december tot en met 1 januari.
 
De CC bedraagt £11,50 per dag (bij betaling op de reisdag zelf) of £14 per dag (bij betaling op de eerste dag na de reisdag). Wie later betaalt, riskeert een boete. Wie zich online registreert voor automatische betaling (CC Auto Pay), betaalt £10,50 per dag naast een abonnement van £10 per jaar. De CC hoeft niet betaald te worden voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd. Alleen de dag dat de zone in- en uitgereden wordt, moet er worden betaald.
 
Voor voertuigen die niet aan de Euro 4-norm voldoen (in uw geval de camper) moet £10 per dag extra toxity charge (T-charge) betaald worden.
 
Milieubelasting
Náást de CC voor de binnenstad kent Londen een milieubelasting voor de volgende milieuzones:
-In de LEZ (in het uitgestrektere gebied voor Groot-Londen)
-In de ULEZ (in de zone die samenvalt met de CC)
Voldoet het voertuig niet aan de voor die zone gestelde eisen, dan mag men de milieuzone alleen in tegen betaling van een dagtarief.  

De LEZ
De LEZ geldt niet voor niet voor personenauto’s, maar wel voor een aantal andere voertuigen, waaronder campers (afhankelijk van het gewicht en de ouderdom van het voertuig). Op de website van Transport for London  kunt u door beantwoording van een aantal vragen nagaan of uw camper al dan niet voldoet. U kunt deze vragen zelf doorlopen. Ik vermoed echter dat de camper niet zal voldoen en dat u deze milieubelasting verschuldigd bent.

Voor de LEZ moet per dag betaald worden, ook op zon- en feestdagen. De belasting bedraagt £ 100 tot £ 200 per dag. Een dag loopt van middernacht tot middernacht. Wie dus bijvoorbeeld tussen 23 en 1 uur op de weg is, moet voor twee dagen betalen. Dat geldt niet voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd. Als een voertuig de hele dag geparkeerd staat in de LEZ, hoeft er niet betaald te worden voor die dag.

De camper moet u uiterlijk twee weken voor het binnenrijden van de milieuzone aanmelden bij Transport for London. Voertuigcategorieën die vrijgesteld zijn , zoals uw personenauto, hoeven niet aangemeld te worden.

De Ultralez
Het centrum van de LEZ wordt per 8 april 2019 een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) ingevoerd, waar strengere regels gelden. Deze zone valt samen met de Congestion Charge zone. De ULEZ charge is verschuldigd voor bijna alle motorvoertuigen waaronder personenauto's, motoren, bromfietsen, campers en busjes. Of dit voor uw voertuigen geldt, kunt u nagaan op de website

Voertuigen die niet voldoen aan de strenge ULEZ-eisen, mogen tegen betaling van extra £12,50 per dag boven op de bestaande congestion charge de ULEZ-zone inrijden. Voor zware voertuigen is het tarief hoger. Voor aanmelding zie deze pagina

Conclusie
Als u ná 8 april naar het centrum van Londen wilt rijden, lijkt het er op dat u rekening moet houden met de volgende belastingen:

  • voor de auto: Congestion Charge, (mogelijk) ULEZ charge
  • voor de camper: Congestion Charge + T-Charge, LEZ charge en ULEZ charge

Voor meer informatie verwijs ik u naar de ANWB landeninformatie.