Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Je doet niets fout, maar toch wordt je middels verkeersborden op je gedrag gewezen

Vraag gesteld door Raets op 11 maart 2019

Ik heb een vraag en zou graag uw mening over deze situatie willen horen. Het gaat over identieke verkeerssituaties die ik in Nederland her en der m.n. op de snelwegen bij scherpe bochten tegenkom, o.a. bij Rotterdam en Roosendaal.
De informatie bij deze verkeerssituaties is m.i. tegenstrijdig. Je doet als automobilist niets fout, maar toch, als je het advies niet opvolgt wordt je op je gedrag gewezen. Dat is m.i. raar, omdat het een advies is en geen gebod.

De situatie is als volgt:
Op sommige snelwegen wordt er ver voor een scherpe bocht een adviessnelheid aangegeven middels een verkeersbord uit de categorie A04.
Blauw vierkant bord met witte tekst, bv. 70km/h.

Het advies luidt: Er wordt aangeraden niet harder te rijden dan de aangegeven snelheid. In dit geval max. 70 km/h.

Vervolgens, als de snelheid voor de bocht nog hoger is dan de aangegeven adviessnelheid, bv. 80km/h krijg je via een Speciaal waarschuwings-matrixbord van Brimos de mededeling: U RIJDT TE SNEL. Dit is verwarrend, want het was toch een advies en adviezen hoef je niet op te volgen.

In mijn ogen rijdt ik niet te snel, omdat de max snelheid op de snelweg hoger is dan de adviessnelheid. Max snelheid moet ik me aan houden en adviessnelheid niet, maar is wel aan te raden.
Je krijgt als automobilist, in hoofdletters, een tik op de vingers, terwijl je helemaal niets fout doet.

Ik snap de bedoeling van de wegbeheerder, maar eigenlijk klopt het niet.
Zet er als wegbeheerder dan het snelheidsbord A01-70 neer. Dat is duidelijk en niet verwarrend. Max snelheid in de bocht is dan 70km/h.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U komt her en der in Nederland op snelwegen bij scherpe bochten een blauw bord A04 tegen. Direct daarna volgt een speciaal waarschuwings-matrixbord  met de tekst 'U rijdt te snel' indien u sneller dan de adviessnelheid rijdt. U vindt dat verwarrend gelet op het feit dat het slechts een advies is. Op die manier lijkt het er op dat u toch iets fout zou doen. Volgens u klopt dat niet.

Het blauwe bord A04  geeft inderdaad een adviessnelheid aan. Deze borden worden altijd op specifieke locaties gebruikt en niet op hele trajecten. Meestal omdat er sprake is van een afwijkende situatie. Zo geldt dat ook in de door u genoemde bocht: de bocht is scherper dan men in de regel van bochten in autosnelwegen mag verwachten en daar wordt voor gewaarschuwd. Blijkbaar wordt er toch met regelmaat te snel gereden, waardoor er wellicht in het verleden ongelukken hebben plaatsgevonden. Daarom plaats een wegbeheerder soms extra voorzieningen in de vorm van een matrixbord met een waarschuwende tekst “u rijdt te snel”. Deze licht op als men inderdaad te snel rijdt. Deze borden moeten niet als een verplichting gezien worden, maar zijn een extra advies omdat de ervaring is dat er vaak te snel wordt gereden. De afstelling van de snelheid kan soms aan de veilige kant zijn waardoor men – als men de situatie goed kent – weet dat het met 10 of 20 km/h sneller ook goed gaat. Wij zijn het met u eens dat een verplichte snelheidslimiet inderdaad alle twijfel zou weghalen.

Meer informatie over verkeersborden vindt u op onze website.