Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadevergoeding problemen THP 1.6-motor

Vraag gesteld door T. Schillings op 6 maart 2019

In november 2017 heb ik een Peugeot 3008 met 1.6 THP-motor overgenomen van mijn schoonouders. De auto is uit februari 2011 en heeft in augustus 2016 o.a. een nieuwe distributieketting gekregen. Sinds enige tijd geeft het motormanagement aan dat er een storing in het emissiesysteem is, wat volgens de vakgarage (niet de dealer) te wijten is aan de directe brandstofinspuiters van deze motor. Hierdoor raakt de motor vervuild wat de ketting zou doen oprekken en beschadigen. Het zou daarbij niet sec een kwestie zijn van 'schoonmaken'; herhaling van klachten is aannemelijk en het gehele blok zou een probleem zijn.
Ik ben geen autotechnicus maar mijn logica zegt dat het niet acceptabel is dat een originele  distributieketting na 2.5 jaar (en ongeveer 50.000 km) wederom vervangen moet worden.

Is het de moeite waard om middels een officieel schrijven Peugeot hiervoor aansprakelijk te stellen en een kosteloze reparatie te eisen? Ondanks dat ik de auto niet bij een dealer heb gekocht en hij niet in onderhoud is geweest bij een officiële Peugeot-garage?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In november 2017 heeft u de Peugeot 3008 1.6 THP (bouwjaar 02/2011) van uw schoonouders overgenomen. In augustus 2016 is de distributieketting vervangen. Nu dient de distributieketting voor de tweede keer te worden vervangen. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Soortgelijke vraag is eerder op het Experts platform beantwoord. Kortheidshalve verwijs ik u naar het hieronder ingevoegde antwoord:|
"In augustus 2016 bleek de distributieketting van uw Peugeot 3008 1.6 THP (2010/75.000) wederom aan vervanging toe te zijn. Eerder werd de distributieketting ook al in 2012 vervangen, toen nog onder garantie. De dealer en de importeur geven nu niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Anders dan een distributieriem dient een distributieketting een autoleven lang mee te gaan, uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud. De THP motoren van die lichting staan bekend om de problematiek met de distributieketting en vervuiling van de motor.
Nu duidelijk is dat de distributieketting niet voldoet aan de verwachting die u er redelijkerwijs ervan zou mogen hebben, maakt dat deze non-conform is ex art 7:17 BW e.v. Op grond van art 7:21 aanhef lid 1 sub c BW dient de verkoper de distributieketting te vervangen. Kosten van vervanging komen volgens art 7:21 lid 2 BW voor rekening verkoper.
Mocht de dealer (verkoper) u niet of slechts gedeeltelijk tegemoet willen komen, dan kunt u de zaak voorleggen aan uw eventuele rechtsbijstandverzekering, of anders ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website."

 

Ter aanvulling:

Wettelijke garantie
Nu de distributieketting ondeugdelijk blijkt, voldoet de ketting niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst (non-conformiteit art 7:17 BW). 

Voor een beroep op conformiteit dient men terug te gaan naar de garagist met wie u zaken heeft gedaan. De importeur is geen contractpartij.

Probleem
Nu u juridisch bezien geen contractuele relatie heeft met het autobedrijf - welke in 2016 in opdracht van uw schoonouders de distributieketting heeft vervangen - betekent in beginsel dat u in beginsel geen beroep op conformiteit openstaat jegens de garagist.

Kwalitatief recht
Echter, op grond van artikel 6:251 BW gaat een recht die dusdanig verbonden is aan de zaak (wettelijke garantie art 7:17 BW juncto art 7:21 lid 1 BW ) bij verkoop over op de opvolgende eigenaar van deze zaak. Ofwel; u kunt zo aanspraak maken op de wettelijke garantie (conformiteit) jegens de garagist.