Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeer en verkeersregels-/-borden/-tekens

Vraag gesteld door W. de Vries op 25 februari 2019

Uit diverse verkeerstests en enquêtes blijkt, dat de kennis van verkeersregels/-borden/-tekens veel te wensen overlaat. In de Kampioen werd daar onlangs nog eens nadrukkelijk op gewezen. Natuurlijk is her en der op internet, ook bij de ANWB, de actuele informatie daarover wel te vinden, maar het kost enig zoeken en gezien het resultaat van de tests wordt langs deze route kennelijk het gewenste doel, zelfs onder ANWB-leden, niet bereikt.

Tot voor een aantal jaren gaf de ANWB regelmatig een boekje "Auto en verkeer" uit. Het lijkt me het overwegen waard om te besluiten toch weer tot uitgifte van dit "ouderwetse" papieren overzicht van regels, borden en tekens over te gaan. Ik denk, dat hiermee in ieder geval voor een grote groep verkeersdeelnemers, namelijk de ANWB-leden, deze uiterst noodzakelijke informatie gemakkelijker en ook laagdrempelig bereikbaar wordt.

et lijkt me een goede service naar de leden van de ANWB toe, wat dan hopelijk leidt tot betere kennis van de verkeersregels en daarmee en daarmee een bijdrage levert aan het streven tot verhoging van de verkeersveiligheid.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt om een herintroductie van het "ouderwetse" papieren ANWB boekje Auto & Verkeer met daarin een overzicht van regels, borden en tekens. Dit boekje kan in ieder geval helpen de verkeerskennis van onze leden op peil te houden. Wat leuk dat u daar zulke goede herinneringen aan heeft.

Sinds de bekendmaking van de resultaten hebben we meerdere ledensignalen ontvangen om meer aandacht te besteden aan het informeren, communiceren van verkeersregels. Uw idee zat daar nog niet bij. Ik stuur hem door naar onze uitgeverij maar ik denk dat zij voor een digitale versie zullen gaan.

De redactie van de Kampioen heeft in ieder geval laten weten daar de komende maanden meer aandacht aan te besteden.
Mochten wij besluiten om tot papieren versies over te gaan, dan laat ik u dat uiteraard weten.