Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersbord

Vraag gesteld door N. van der Voort op 7 februari 2019

Mag ik parkeren bij een bord kiss and ride?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten of u mag parkeren bij een bord ‘Kiss and Ride.’

Nee, dat mag niet. Staat er een parkeerbord met daarop 'Kiss & Ride', dan is die plek bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en daarna direct door te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven.
 

----------
Update
 

Vormgeving verkeersbord

Het verkeersbord 'Kiss & Ride' kent verschillende verschijningsvormen. Als het verkeersbord (ook) voldoet aan de kenmerken van een van de verkeersborden die een parkeergelegenheid aangeven die zijn opgenomen in bijlage I bij RVV 1990, is het verboden om in strijd met het doel van de Kiss & Ride parkeergelegenheid daarvan gebruik te maken. Voldoet het Kiss & Ride verkeersbord, zoals bord L52, niet tevens aan de kenmerken de hiervoor genoemde officiële verkeersborden, dan duidt het Kiss & Ride-bord geen parkeergelegenheid aan. Het handelen in strijd met een dergelijk Kiss & Ride-verkeerbord is dan niet strafbaar. Zie in dit verband het Arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 4 april 2019.