Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dure reparatie aan topklasse auto van nog geen 4 jaar oud: garantie?

Vraag gesteld door Hans op 11 februari 2019

Betreft Volkswagen Touareg Hybride uit 2015 met 34.000 km. Nieuwprijs ruim € 120k. 

Storing in Hybride systeem: diagnose VW-garage levert benodigde vervanging van koppelstuk tussen hybride en benzine motor, kosten naar schatting € 3.500

Onderdeel is overigens nergens voorradig omdat dit kennelijk nooit stuk gaat; wordt dus ook nog lang wachten.
Mij lijkt dat een dergelijke reparatie onder de garantie zou moeten vallen. Het is toch belachelijk dat een dergelijk onderdeel nu al versleten zou kunnen zijn.

1. Op welke bepaling kan ik richting Volkswagen een beroep doen
2. Bij wie moet ik hiervoor zijn?

NB: door de Volkswagen dealer Apoint te Amsterdam (de auto is daar niet gekocht!) wordt aangegeven dat een beroep op de coulance bepaling door de dealer is afgewezen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een Volkswagen Toeareg Hybride (2015/34.000 km). Onlangs bleek het koppelstuk tussen elektromotor en de benzinemotor. Kosten reparatie € 3.500,-. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Levensduur koppelstuk
Van een dergelijk onderdeel mag u - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto - een langere levensduur verwachten dan 4 jaar en 34.000 km. Sterker nog; een dergelijk onderdeel behoort een autoleven lang mee te gaan.

Wettelijke garantie
Indien de commerciële garantie verstreken is, kunt u - wanneer sprake van een ondeugdelijk product - als consument onder bepaalde voorwaarden nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (art 7:17 BW conformiteit).

Nu het koppelstuk ondeugdelijk blijkt te zijn, voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op conformiteit is het essentieel dat u uw verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te herstellen.

Herstelkosten
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten voor rekening van de verkoper, tenzij hij kan bewijzen dat het gebrek veroorzaakt door een externe oorzaak of door verkeerd gebruik van het product.

Geschillencommissie
Indien er sprake is van een geschil met een BOVAG aangesloten garagist, dan kunt u als consument het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.