Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Diesel auto schoner dan benzine aardgas LPG elektrisch

Vraag gesteld door Jurenherma op 13 februari 2019

Hoe is het toch mogelijk dat in de nieuwe Kampioen de diesel auto nog steeds zo verketterd wordt. Dit is compleet achterhaald door de nieuwste ontwikkelingen door Bosch. Diesel is op dit moment het schoonste alternatief met een praktijk uitstoot van 16 miligram nox per kilometer, en een benzine motor stoot tussen 10 en 62 x zoveel fijnstof uit als de nieuwste diesels.

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U reageert op een artikel in Kampioen nr. 2 van 2019 over dieselauto's. In het artikel wordt onderscheid gemaakt tussen oudere diesels en de nieuwste generatie, die aanzienlijk schoner is. De oudere diesels liggen inderdaad onder vuur omdat ze verhoudingsgewijs meer schade toebrengen aan de luchtkwaliteit. Met de introductie van goede af-fabriek roetfilters is de roetuitstoot van diesels naar een acceptabel niveau teruggebracht, en kan zelfs lager liggen dan die van direct ingespoten benzinemotoren zonder roetfilter. Maar de NOx blijft veel hoger.

Vanaf de zogeheten euro 6-norm (inwerkingtreding 2015) zit er in de emissienormen voor diesels wel een belangrijke reductie van NOx, maar de praktijk bleek weerbarstiger. De werkelijke NOx- uitstoot van diesels blijkt veel hoger dan verwacht (en zit zomaar een factor 5 tot 10-maal hoger dan de normen) terwijl benzine in de praktijk ver onder de normstelling blijkt te zitten.

De nieuwste generatie diesels (Euro 6d temp) is aanzienlijk schoner, zo staat er ook te lezen in het artikel.