Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag een auto zonder kenteken in een woonstraat staan?

Vraag gesteld door op 8 oktober 2020

Mag een auto zonder kenteken in een woonstraat staan? Zo ja, hoelang dan?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraag of een auto zonder kenteken in een straat mag staan. Nee, dat mag niet, Het is strafbaar om een auto zonder kenteken op de openbare weg te laten staan. De eigenaar van de auto kan hiervoor beboet worden.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 40
In artikel 40 Wegenverkeerswet (Wvw) staat dat het kenteken behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig aanwezig dient te zijn.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 41
In artikel 41 Wvw staat dat het verboden is om een motorrijtuig op de weg te laten staan wanneer op dat motorrijtuig enig teken of middel is aangebracht, waardoor de herkenning van het kenteken wordt bemoeilijkt.

Wegenverkeerswet 1994 artikel 170
In artikel 170 staat geregeld wanneer een voertuig mag worden weggehaald.

 • Lid 1. Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders behoort het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staand voertuig, indien met het voertuig de wet wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met
  a. het belang van de veiligheid op de weg, of
  b. het belang van de vrijheid van het verkeer, of
  c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.
 • Lid 3. Burgemeester en wethouders plegen regelmatig overleg met de officier van justitie over de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid.
 • Lid 6. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt. Hij is alsdan de kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging, verschuldigd.

Regeling Voertuigen
Ook in de Regeling Voertuigen artikel 5.2.1. staat dat een personenauto moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaten, deze moeten goed leesbaar zijn en mogen niet zijn afgeschermd.

Algemene Plaatselijke Verordening
In de APV kunnen aanvullende regels worden opgenomen over het plaatsen van voertuigen op de openbare weg. Dit verschilt per gemeente. In de APV kan bijvoorbeeld staan dat het verboden is om:

 • zonder vergunning van het college de volgende voorwerpen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben zoals onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voertuigen of onderdelen daarvan en autowrakken.
 • een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
 • een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te plaatsen of te hebben.