Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onenigheid over toedracht en aansprakelijkheid

Vraag gesteld door Alex57 op 24 december 2018

Een tijdje geleden had mijn dochter een aanrijding met mijn auto. Zij heeft het schadeformulier getekend en daarmee ook voor de situatietekening die de tegenpartij had gemaakt. De tegenpartij is in het gelijk gesteld, maar op grond van een situatietekening waarmee ik het totaal niet eens ben omdat hij veel te simplistisch is en geen recht doet aan de toedracht.
Mijn verzekering raadt mij aan om de tegenpartij een nieuwe tekening te laten goedkeuren, maar die houdt zich op de vlakte en weigert hieraan mee te werken. Hierop kan mijn verzekering niet anders doen dan akkoord gaan. Er is immers getekend voor de oorspronkelijke tekening... Wat is wijsheid?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt wat u kunt doen nu er onenigheid is over de toedracht van een aanrijding. De situatieschets is naar uw mening te simplistisch en nu gaat uw verzekering uitkeren aan de tegenpartij.

Schadeformulier
Het schadeformulier dient door beide bestuurders ondertekend te worden. Het ondertekenen van het schadeformulier houdt geen erkenning van de aansprakelijkheid in, maar dient uitsluitend voor het vaststellen van identiteit en feitelijke gegevens en bevordert snelle schadeafhandeling.

Situatieschets
Het schadeformulier dient onder andere voor het vaststellen van de feitelijke gegevens. De situatieschets wordt daarvoor ook gebruikt. Nu uw dochter heeft getekend voor de juistheid van de gegevens is het lastig om daar achteraf nog wat anders van de maken. Dit kan alleen met goedvinden van de tegenpartij. Anders zou er "ineens" een andere weergave van de situatie zijn.

U vraagt nu wat wijsheid is. Helaas kunt u niets doen om de tegenpartij te dwingen akkoord te gaan met de nieuwe tekening. In de toekomst raad ik u dan ook aan goed de tekening te controleren of zelf de tekening te maken voor dat u tekent voor de juistheid van de gegevens.