Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Juridische kosten bij boete Italië

Vraag gesteld door hermangroenewold op 8 januari 2019

Eind vorig jaar heb ik van NIB Incasso een brief ontvangen met het verzoek om een nog openstaande boete te betalen vanuit Italie (Florence). Ik heb bewijsstukken opgevraagd (flitsfoto en poststukken) en daaruit blijkt inderdaad dat we de overtreding begaan hebben. We hebben over een busbaan gereden waar dat niet mocht. De boete zelf bedraagt ca € 109m-. Nu komen er volgens NIB incasso ruim € 230,- aan juridische kosten, notificatiekosten en translatiekosten bij. Ik ben van plan de boete te betalen, maar niet deze juridische kosten.

Volgens het NIB loop ik daarmee het risico dat ik op een opsporingslijst komt te staan in Italie omdat ik een volledige boete niet heb betaald. Wat is jullie advies hierin? Ook de (ondoorzichtige) juridische kosten betalen of alleen de boete?

Groet,
Herman

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een brief gekregen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet is betaald. Het NIB is ingeschakeld om de boete bij u te innen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook kosten in rekening gebracht.

U bent wel bereid om het boetebedrag te betalen, maar niet de bijkomende kosten. Dit wordt u afgeraden door het NIB. U vraagt zich af of dit klopt.

Ik raad u af om een deel van het bedrag over te maken. Er blijft dan inderdaad een bedrag open staan in Italië en daarmee bent u dan niets opgeschoten. Naast het boetebedrag mogen ook bezorgkosten en procedurekosten in rekening worden gebracht.

Het NIB kan u niet verplichten te betalen. Als u niet betaalt dan stuurt het NIB alles terug naar de Italiaanse instantie. Deze instantie beslist zelf of het Nederlandse CJIB daarna wordt ingeschakeld. Ontvangt u de boete van het CJIB dan moet u de boete wel betalen.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet. Zie hieronder.

Is de boete verjaard?
De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?
Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst/aanbieden worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?
Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?
U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?
Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.