Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom geeft de autokostenmodule de vaste kosten per kilometer?

Vraag gesteld door maxd op 26 juni 2017

In de (overigens geweldige) autokosten rekenmodule worden de maandelijkse kosten uitgesplitst naar vaste en variabele kosten. Onder vaste kosten staan zowel een bedrag per maand en een bedrag per kilometer vermeld, bijvoorbeeld 164 euro per maand / 0,16 euro per kilometer. Wat is de interpretatie van vaste kosten per kilometer want deze kosten zijn toch juist onafhankelijk van de kilometers?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de weergave van autokosten in de rekentool op anwb.nl.

Zowel de vaste als de variabele kosten worden in een bedrag per kilometer uitgedrukt én in een bedrag per maand. Beide kan je namelijk nodig hebben. Een bedrag per kilometer is aan de orde bij vergoedingen, inkomstenbelasting en declaratie. Een bedrag per maand is handig bij budgettering, want dat loopt synchroon met maandelijks inkomen en andere uitgaven en maandelijkse vaste lasten.

Vaste autokosten zijn de kosten die per maand of per jaar moeten worden afgerekend, zoals verzekeringspremie, motorrijtuigenbelasting en de waardevermindering door het ouder worden van de auto. Ze staan in verband met het bezit van de auto. Het maandelijkse bedrag is niet direct afhankelijk van de gereden kilometers. Uitgedrukt in centen per kilometer maakt het kilometrage wel uit: wie veel rijdt, heeft omgerekend per kilometer lagere vaste kosten en andersom.

Variabele kosten staan in direct verband met het rijden. Denk aan de brandstof, bandenslijtage en de waardevermindering door het oplopen van de kilometerstand. Rij je veel kilometers, dan blijven de variabele kosten per kilometer hetzelfde. Maar druk je ze uit in kosten per maand, dan wordt het bedrag natuurlijk hoger bij meer kilometers en andersom.

Het totaal is de combinatie van vaste en variabele kosten, per kilometer of per maand.