Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Test kwaliteit brandstof

Vraag gesteld door 106 op 3 januari 2018

Wordt de kwaliteit van brandstof (benzine) getest? Zo ja, waar kan ik de resultaten vinden?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of er een test is van brandstoffen en hun onderlinge kwaliteits verschillen.

Kwaliteitsnorm brandstof
Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen tussen brandstoffen onderling
Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.

Dergelijke testresultaten kennen wij niet en zijn dergelijke tests vermoedelijk ook nooit uitgevoerd.

 

Reacties

C. van Assenbergh

Auteur - 29 september 2023

Ik zou graag willen hoeveel ethanol er in de verschillende benzines zit. Een paar maanden geleden was mijn carburateur aan een revisie toe omdat ik E10 getankt had en de motor lang had laten stilstaan. Dit kwam door het gebruik van E10. De motor was er volgens de site geschikt voor. De garage vertelde me dat Shell en BP minder ethanol in hun benzines doen en dat E5 meestal zonder ethanol is. Kan ik controleren of dat zo is. Is er een test?

Jos

ANWB Expert - 4 oktober 2023

BP Ultimate, Shell V Power, OK Super Plus 98 Pure en Esso Synergy Supreme+ zijn als E5 benzine op dit moment bio-ethanol vrij. De E5 sticker geeft feitelijk aan dat er sprake is van maximaal 5 procent ethanol. Dat kan dus ook 0 zijn. Dit laatste is wat de bedrijven zelf in het verleden aan ons hebben gemeld maar is niet door ons te controleren. En laten controleren wordt wellicht een laboratorium onderzoek dat vermoedelijk ook best prijzig zal zijn. Maar tankt u één van de genoemde Premium producten, dan heeft u voor een carburateur voertuig een veilige brandstof. Een dergelijke E5 Premium benzine is per definitie veel beter wanneer er een carburateur in het spel is. Dus E10 gebruik zou wat ons betreft per definitie geen aanbeveling zijn.