Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik wil een auto kopen en een gedeelte pinnen en contant betalen,,!De verkoper zegt dat dit niet mogelijk is.?

Vraag gesteld door 42eksterwiel op 1 oktober 2016

De verkoper wil de auto(toyota yaris) verkopen en het bedrag mag alleen via pin.! betaald worden...een gedeelte contant geld..kan niet.?
Ik vind dit vreemd..?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of de leverancier van een aan te kopen auto het zou kunnen weigeren om gedeeltelijke met contant geld te betalen.

Wanneer het een Bovag bedrijf betreft is de volgende regel opgenomen in de voorwaarden;

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - De betaling
1.
De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

Een combinatie van pinnen en contant geld zou dus mogelijk moeten zijn mits het bedrijf Bovag aangesloten is. Een niet Bovag bedrijf zou wél uitsluitend pin betaling in de betalingsvoorwaarden van koopcontract kunnen opnemen.