Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Diesel tanken in Frankrijk

Vraag gesteld door Laurens Berix op 23 oktober 2017

Wij reizen regelmatig met onze camper door Frankrijk. Ons is opgevallen hoe weinig reguliere tankstations er in Frankrijk zijn. Wij zijn voor het tanken van diesel vaak aangewezen op de merkloze tankstations bij de grote supermarkten. Omdat we graag goede kwaliteit (slechte ervaring) diesel tanken vragen wij ons af of er iets bekend is over de kwaliteit van deze supermarkt diesel. Vrienden in Frankrijk beweren dat deze kwaliteit slecht is.

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de kwaliteit van supermarktdiesel in Frankrijk.

Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen).

De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen.

Dergelijke verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.