Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In de berekening van de autokosten staat een bedrag aan rente vermeld. Waar heeft deze vorm van rente betrekking op?

Vraag gesteld door autogebruikster op 7 augustus 2016

Gaat men er vanuit dat je met eigen geld een auto hebt gekocht of gaat men er vanuit dat je met geleend geld een auto hebt gekocht. Wat betreft het eerste: Je kunt dan over het bedrag geen rente (bij de bank) meer ontvangen. Dit is een laag rentepercentage. Wat betreft het tweede: in mijn beleving is dat in geval het bedrag gezien de percentages wat betaald wordt voor geleend geld te laag.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt waar de post ''rente'' in ons autokosten programma betrekking op heeft.

Deze rente heeft betrekking op rentederving dus wanneer je de auto hebt gekocht met eigen spaargeld. Dit percentage staat op slechts 1 procent. De rente heeft dus géén betrekking op een afgesloten lening voor de aanschaf van de auto. De uitleg over de post ''rente'' in het betreffende autokostenprogramma schept overigens onnodige verwarring en heeft inmiddels onze aandacht.***

Reactie van AardFlorijn:

In het Expert antwoord wordt alleen het percentage genoemd, maar hoe nu de berekening is, wordt niet beantwoord. Over welk bedrag wordt nu 1% in de berekening meegenomen.***

Reactie van Jos van der Drift:

Het betreft 1 procent over het uitgezette kapitaal over de geplande gebruiksperiode. Overigens is die 1 procent niet meer representatief en zal binnenkort naar beneden worden bijgesteld.