Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Welke juris prudentia voor zaak over THP motor Peugeot

Vraag gesteld door 3008 1.6 THP op 31 oktober 2017

Ik ben op zoek naar de ervaringen met juridische procedures tegen Peugeot Nederland en de P-dealer. Wil eisen dat mijn auto gemaakt wordt voor rekening van Peugeot of indien niet te maken, compensatie voor excessieve afschrijving (waarde van € 9.500 naar € 4.000). Na diverse van reparaties van ketting, en kleppen, en vervangen van de EBW computer wil mijn P 3008, 1.6 THP première (2009, 84.000 km) nog steeds niet goed rijden. Advies is nu andere motor te plaatsen. Zonder garantie dat auto zal rijden als hoort.

Aansprakelijkheid voor rekening reparaties nog niet duidelijk.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een Peugeot waarbij diverse reparaties zijn verricht aan de ketting, kleppen en vervangen van de EBW computer. Het advies is ook om de motor te vervangen omdat de auto nog steeds niet goed rijdt. U vraagt zich af of u Peugeot aansprakelijk kunt stellen voor de reparatiekosten.

Wanneer u een (tweedehands) auto koopt, mag u verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Als de verkoper het gebrek kende maar niet aan u heeft verteld bij de koop kunt u de verkoper daarop aanspreken. U moet dit wel kunnen bewijzen. Alleen als u bewijs hebt kunt u de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen. Als koper heeft u ook een vergaande onderzoeksplicht.

Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn.

Op grond van de wet (art 7:21 lid 2 BW) komen de kosten voor herstel voor rekening van de verkoper. Het is dus essentieel dat u de verkoper in de gelegenheid stelt de schade te herstellen.

Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering of over Wegenwacht Compleet, schakel dan rechtsbijstand in.

Komt u niet tot overeenstemming met de dealer, en u beschikt niet over rechtsbijstand? Dan kunt u, indien het een BOVAG bedrijf betreft kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen ter beoordeling.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.