Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onvolkomendheden in de ANWB Autokosten Onderhoudsberekening.

Vraag gesteld door Jacq du Lac op 24 april 2016


Geachte heer van der Drift,
Inmiddels na het uitproberen en gebruik makend van uw verbeterde berekening methode, restwaarde van de Auto in het onderhoudsprogramma, zijn de uitkomsten nu van een nieuwe auto en een occasion auto van het zelfde type, uitrusting en bouwjaar gelijk.
Ik ben hier dan ook helemaal mee eens.

Ik wil echter terug komen op de verschillen in verzekeringspremie van de zelfde auto.
Bij navraag bij de verzekeringsdeskundige van uw ANWB kreeg ik op de vraag hoe wordt de basis premie bepaalt van een nieuwe en een occasion auto.
Als antwoordt kreeg ik dat op het moment dat de auto het kenteken toegewezen krijgt de verzekeringspremie bepaalt wordt aan de hand van de dan geldende catalogus waarde.
Dit houd in dat het niet uitmaakt of het een nieuwe dan wel een occasion auto betreft de verzekeringspremie zal als basis hetzelfde zijn.
Bij de uitslag van de verzekeringspremie berekening valt mij op dat in voorbeeld A het resultaat €1297,00 is en in voorbeeld B het resultaat €1410,00 is terwijl de input parameters exact hetzelfde zijn. Naar mijn mening zal de verzekeringspremie in dit geval als uitkomst voor de occasion auto €1297,00 moeten zijn.

Ook wil ik terugkomen op het variabele afschrijvingsresultaat in uw berekening.
Dat de vaste afschrijving verschild bij A en B is logisch omdat de aanschaf waarden niet het zelfde zijn maar de variabele afschrijving kan nauwelijks verschillen omdat de betreffende parameters exact hetzelfde zijn.
In deze vergelijking is echter de variabele afschrijving in voorbeeld A 20.2% en bij voorbeeld B 25,9%, Naar mijn mening kan in dit geval de uitkomst iets van elkaar afwijken maar zeker geen 5,7%.
Gaarne uw reactie a.u.b.
Bij voorbaat dank.
Met Vriendelijke Groet,
Jacques van der Meer

Groenewater 68
2715AT Zoetermeer
The Netherlands
Phone: 0031(0)79 3200507

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Het verschil in verzekeringspremie heeft te maken met de aanschafdatum. Er is sprake van een aanschafdatum in 2012 en een aanschafdatum in 2013 en dat levert in dit geval een verschil in verzekeringspremie op. De hoogte van de premie kan dus anders zijn wanneer er wél sprake is van dezelfde gebruiksduur maar een andere aanschafdatum.

De variabele afschrijving is feitelijk wel gelijk. In het kosten overzicht is daar in beide gevallen hetzelfde bedrag voor opgenomen. Dat het er procentueel anders ziet tussen auto A en B is dan een logisch gevolg.***

Reactie van Jacq du Lac:

Geachte Heer van der Drift,

Hartelijk dank voor uw uitleg.

Met vriendelijke groet,

Jacques van der Meer

Groenewater 68
2715AT Zoetermeer
The Netherlands
Phone: 0031(0)79 3200507