Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Trajectcontrole voor 30 km wegen

Vraag gesteld door SpeedDown op 23 oktober 2018

Snelheidscontrole voor 30 km wegen.
Ben woonachtig aan een lokale weg (zg erftoegangsweg) alwaar 30 km borden staan. Echter, de weg is uitgegroeid tot fun-route voor motoren/herrieverkeer en voor sluipverkeer, welke een veelvoud van 30 km rijden (inclusief alle negatieve randverschijnselen).
Bestaat er in Nederland techniek (eventueel al geimplementeerd), om voor 30km wegen trajectcontrole toe te passen? Natuurlijk met beperktere middelen als dit op snelwegen gebruikelijk is. Zijn hier juridische haken en ogen aan? Alvast dank voor de reacties.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of trajectcontrole ingezet kan worden op 30 km/u wegen/zones, teneinde af te dwingen dat weggebruikers zich aan de maximumsnelheid zullen houden.

Neen, er bestaat geen trajectcontrole voor dergelijke wegen. Trajectcontrole is immers vooral geschikt op langere trajecten.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen, dat plaatsing van een verkeersbord de (30 km/u-zone) vaak niet afdoende blijkt. Een wegbeheerder doet er derhalve verstandig aan, naast plaatsing van verkeersborden, tevens de weg in te richten met snelheidsremmende maatregelen, door aanleg van drempels en verkeersluizen. Voorts dient men tevens te handhaven.

Advies is om de krachten te bundelen, door omwonenden te mobiliseren, om vervolgens uit hoofde van een bewonerscommissie B&W, als raadsleden te attenderen en te overtuigen van de bestaande gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse.