Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bewijsstukken bezwaar snelheidsbekeuring Frankrijk

Vraag gesteld door Martin M op 1 december 2017

Geachte lezer(es),
Ik ben bezig via internet bezwaar aan te tekenen tegen een bekeuring voor snelheidsovertreding. Ik wil eventueel nog een foto opvragen van de flits(paal). Kan ik dit bewijsstuk nog op en later tijdstip aan het bezwaar toevoegen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten of u, na al bezwaar te hebben gemaakt, nog een flitsfoto als bewijs kan opsturen.

In feite is het de vraag of uw bezwaartermijn al verstreken is, indien dat het geval is heeft het geen zin meer om bewijsmiddelen toe te voegen. Indien die termijn nog niet verstreken is dan zou u het beste contact op kunnen nemen met betreffende instantie (ik ga ervanuit dat het hier gaat om het CJIB). U kunt dan daar uw specifieke vraag voorleggen. Zij kunnen u dan ook informeren over de beste manier om alsnog dat bewijsstuk toe te voegen.

Op onze website leest u meer over verkeersovertredingen in Nederland.
***

Reactie van Martin M:

Het gaat om een bekeuring in Frankrijk, ik ben daar geflitst tijdens het inhalen op een 2 baans weg. De flits is van voren genomen. Ik moest kortdurend mijn snelheid verhogen om een tegenligger die eerder niet te zien was te ontwijken. ( Ik reed (98 km/uur waar 90 was toegestaan. )
De procedure om een foto op te vragen in Frankrijk moet schriftelijk per brief en kan enkele weken duren.
Ik ben bezig met de bezwaarprocedure via de mail( heb hem nog niet ingediend) maar vraag mij af of ik naderhand nog aanvullend bewijs kan aanleveren(foto) en of dit hele bezwaar overigens zin heeft. Ik kan een verlaagde boete betalen van 45 euro. De forfaitaire boete bedraagt 68 euro en deze dien ik als consignatie van te voren te voldoen.
Kunt u mij helpen in te schatten of bezwaar zinvol is en of ik later de foto nog als bewijsstuk kan toevoegen?

Met vriendelijke groet,
Martin Meindertsma***

Reactie van Martin M:

Het gaat om een bekeuring in Frankrijk, ik ben daar geflitst tijdens het inhalen op een 2 baans weg. De flits is van voren genomen. Ik moest kortdurend mijn snelheid verhogen om een tegenligger die eerder niet te zien was te ontwijken. ( Ik reed (98 km/uur waar 90 was toegestaan. )
De procedure om een foto op te vragen in Frankrijk moet schriftelijk per brief en kan enkele weken duren.
Ik ben bezig met de bezwaarprocedure via de mail( heb hem nog niet ingediend) maar vraag mij af of ik naderhand nog aanvullend bewijs kan aanleveren(foto) en of dit hele bezwaar overigens zin heeft. Ik kan een verlaagde boete betalen van 45 euro. De forfaitaire boete bedraagt 68 euro en deze dien ik als consignatie van te voren te voldoen.
Kunt u mij helpen in te schatten of bezwaar zinvol is en of ik later de foto nog als bewijsstuk kan toevoegen?

Met vriendelijke groet,
Martin Meindertsma***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een flitsboete (snelheidsovertreding) ontvangen uit Frankrijk. U vraagt zich af of het zin heeft om daartegen in bezwaar te gaan.

Het feit dat u snelheid moest verhogen omdat een tegenligger eerder niet te zien was, zal de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid aldaar niet rechtvaardigen. Als weggebruiker bent u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen weggedrag. Indien u andere redenen hebt dient u daarvan bewijs aan te voeren. In dat licht is het mijns inziens niet erg zinvol om bezwaar aan te tekenen en dus zinvoller om de verlaagde boete te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Bijgaand treft u een link aan naar onze uitgebreidere informatie over boetes uit Frankrijk. Hoe u precies bezwaar kunt maken staat aangegeven op de website van de instantie die in Frankijk de boetes afhandeld, ANTAI ( www.antai.fr).

Voor de specifieke vraag of u later nog een flitsfoto kunt toevoegen aan uw bezwaar adviseer ik u contact op te nemen met ANTAI. U kunt daar in het Nederlands te woord worden gestaan.

Op onze website vindt u meer informatie over een ontvangen boete uit Frankrijk.