Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mondelinge prijsafspraak reparatie valt duurder uit.

Vraag gesteld door auto liefhebber op 19 mei 2015

Er is tussen de garage en mij een duidelijke mondelinge afspraak gemaakt van de reparatie aan mijn auto. De garage heeft een berekening gemaakt van 513 euro, hierbij heb ik duidelijk aangegeven dat ik niet meer dan 550 euro over heb voor de reparatie gezien de leeftijd van de auto. Dit heb ik ook nog een keer telefonisch afgesproken en er werd mij gezegd dat dit goed zou komen. Het zou ongeveer 3 uren in beslag nemen, nu zijn ze drie dagen met de auto bezig geweest en is de rekening flink duurder.

Ik ben het er niet mee eens, moet ik betalen?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Als de garage aangesloten is bij de BOVAG dan zijn de BOVAG-voorwaarden van toepassing. Aan die afspraken is de garage te houden.
Artikel 9 gaat over Prijsopgave en termijn (reparaties).
"De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs
met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur."
Als het autobedrijf geen lid is van de BOVAG kunt u zich niet beroepen op de voorwaarden, maar die kunt u wel als algemene maatstaf van redelijkheid en billijkheid beschouwen.