Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hulp afhandeling aansprakelijkstelling, na vastlopen in parkeergarage.

Vraag gesteld door HansSpaans op 20 april 2018

Kan ik juridische bijstand krijgen bij jullie voor de afhandeling aansprakelijkstelling gemeente. Ik ben vastgelopen in een parkeergarage van de gemeente. Ik heb geconstateerd dat de hoogtebalk bij de ingang van de garage tien centimeter te hoog hing. Op de hoogtebalk staat geschreven dat de maximale doorrijhoogte 2,10 meter is. De balk hangt echter op 2,20 meter. Aangezien ik onder de balk door kon zonder deze te raken, ging ik er vanuit dat ik binnen kon rijden zonder problemen.
Ik heb de gemeente aansprakelijk gesteld, deze accepteert niet de aansprakelijkheid.

Zienswijze gemeente is:

"Bij het inrijden van de parkeergarage staat de maximale doorrijhoogte 2.10m aangegeven (zie foto). Deze aanduiding is bepalend omdat de doorrijhoogte in de garage kan afwijken van de doorrijhoogte bij de entree van de garage."


mijn zienswijze is:

"De balk is een indicatie middel om aan te geven of dat je wel of niet naar binnen kan. De balk geeft de bestuurder een signaal door het dak te raken mocht je te hoog zijn.

Aangezien de balk niet op de juiste hoogte is geïnstalleerd, namelijk minimaal tien centimeter te hoog, kreeg ik een valse gevoel van veiligheid.

Het indicatie middel de hoogtebalk, hangt op de verkeerde hoogte."


Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten of wij u kunnen bijstaan bij het aansprakelijk stellen van de gemeente vanwege een hoogtebalk bij de ingang van een garage die tien centimeter te hoog hing waardoor u in de veronderstelling was dat u er gewoon doorheen kon rijden.

Ik kan mij voorstellen dat het feit dat u onder de hoogtebegrenzer kon rijden de indruk wekte dat u de parkeergarage zonder problemen kon betreden. Echter, de hoogtebegrenzer geeft duidelijk aan dat de maximale doorrijhoogte 2.10 meter is. Het is in feite uw eigen verantwoordelijk om de hoogte van uw voertuig te kennen. Wat dat betreft zou een aansprakelijkstelling van de gemeente weinig kans van slagen hebben.

Omdat de hoogtebegrenzer blijkbaar tien centimeter hoger hing dan stond aangegeven en u gewoon door kon rijden zou u wel kunnen proberen om de gemeente gedeeltelijk aansprakelijk te kunnen stellen vanwege het feit dat dat de suggestie zou kunnen wekken dat u er toch doorheen kon rijden. Het feit dat er wel stond aangegeven wat de maximale doorrijhoogte is (en dat gelet op uw schade ook feitelijk zo blijkt te zijn) zal waarschijnlijk wel zwaarder wegen.