Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verstuivers VW Caddy Diesel, relatie met software-problemen

Vraag gesteld door Jan Cornelis Ott op 26 oktober 2018

Het gaat om de verstuivers van een VW Caddy TDI Bluemotion (GP 3). Gekocht in januari 2011 bij de dealer: Tilburg-Bastianen (TB), Konijnenberg 1, 4825 BC Breda. Eerste verstuiver ging stuk in oktober 2013, met gevaarlijke situatie op A13, omdat auto in noodloop gaat en plotseling snelheid verliest (naar Wittebrug gebracht). Tweede verstuiver vervangen in januari 2015 bij APK; nadat auto door wegenwacht uit Frankrijk was gehaald na stilvallen op de snelweg. Derde verstuiver ging stuk in juli 2016 met een gevaarlijke situatie op de A4 bij Schiphol (naar Lexpoint gebracht). De vierde verstuiver is nu in september 2018 stuk gegaan tijdens onze vakantie in Bretagne. Auto is weer naar TB gebracht. Deze keer gratis gerepareerd, geen rekening. We weten niet zeker of alle verstuivers nu vervangen zijn, omdat informatie over de nummers niet wordt bijgehouden. TB vertelde ons dat dit probleem zich veel vaker voordoet bij dit type Caddy. Uiteraard hebben we dit probleem verschillende keren met dealer besproken, maar die is van mening dat het toevallig is.

Volgens ons is deze auto gevaarlijk door een constructiefout.

Overigens ook problemen gehad na geadviseerde update van de software begin 2017. Daarna ging de EGR-klep stuk en dat zou gratis gerepareerd worden. Toen dat tegenviel doordat spoorstang-kop vast zat moesten we 321,40 bijbetalen. Vervolgens moest ook stuurhuis worden vervangen en moesten we opnieuw bijbetalen; eerst 2300 na protest 1000 euro. Wij kunnen niet beoordelen of er een relatie is tussen software-problemen en verstuivers.

U misschien wel?

Desgewenst hebben we alle rekeningen voor u digitaal beschikbaar.

Met vriendelijke groet, Jan Ott en Marian van Opstal

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of er een relatie is tussen de software update en de genoemde problemen.

Importeur Pon heeft wél een extra garantie regeling in het leven geroepen wanneer er sprake is van gebreken na de update. Importeur Pon meldt daat het volgende over;

Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?

‘’Deze regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem (EGR dus), het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding’’.

‘’Deze extra regeling laat het standpunt van Volkswagen onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies’’.

Wat betekent de extra regeling van Volkswagen?

‘’Volkswagen heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt). Uiteraard geldt de extra regeling ook met terugwerkende kracht voor alle betrokken auto’s die in het verleden al zijn aangepast.’’

In ieder geval is er duidelijk een relatie tussen de update en verstuiver en EGR gerelateerde problemen. Wellicht dat er daarom ook bij de laatste verstuiver sprake was van garantie en en kennelijk óók op de EGR klep. Deze onderdelen vallen immers onder de extra garantieregeling zoals hierboven genoemd.

De verstuiver gebreken vóór de software update zijn daar dus niet aan te relateren. Wij herkennen verstuiver problemen niet als een veelvoorkomend gebrek bij de Caddy. Maar de drie defecte verstuivers had destijds wel onder garantie of minstens coulance gecompenseerd moeten worden. Een probleem was echter dat twee verstuivers niet bij de oorspronkelijke leverancier zijn vervangen. Dat had dan bij TB moeten plaatsvinden waar u misschien wel op enige coulance had kunnen aandringen.***

Reactie van Jan Cornelis Ott:

Geachte heer van der Drift,

Hartelijk dank voor uw snelle en informatieve reactie. Dat de laatste reparatie gratis is uitgevoerd was dus een gevolg van die garantie regeling! Ik heb nog twee kleine vragen.

1. De garantie regeling geeft aan dat er een verband is tussen de correctie van de software ("update") en het functioneren van die 11 onderdelen, waaronder de verstuivers. Maar die relatie is natuurlijk niet ontstaan door die update, die is er altijd geweest. Het is nu aannemelijk dat het stukgaan van de drie verstuivers voor de update ook een gevolg is van de nog niet gecorrigeerde software. Dat is aannemelijk omdat er geen enkele andere verklaring gegeven is of te bedenken is. Dat het kapotgaan van de eerste drie verstuivers toevallig is, zoals de dealer beweert lijkt met onzinnig. De levensverwachting voor verstuivers is 150.000 km en de auto heeft nu 118.000 km gereden! Hoe dan ook: we mogen nu wel zeggen dat de auto bij verkoop niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die je als koper mag hebben. Wat is uw mening?

2. Het is irritant dat de garages bij de vervanging van een verstuiver niet bijhouden welke het is. Er is toch een garantie op nieuwe onderdelen nadat ze gemonteerd zijn? Doordat de nummers niet genoteerd zijn wordt het voor de eigenaar van de auto feitelijk onmogelijk om van die garantie gebruik te maken, omdat je niet weet of het om een verstuiver gaat die vervangen is (en zo ja wanneer). Wat kan ik daar aan doen? En weet u misschien hoe lang die garantie is of zou moeten zijn?

Overigens hadden we de auto graag elke keer naar TB in Breda gebracht maar dat kon niet na het stilvallen op de A13 en de A4; de wegenwacht beslist dan waar je heen gaat. Prima service overigens.

Al met al erg vervelend. We hebben nu buiten onze schuld het verkeer vier keer in gevaar gebracht op de snelweg in Nederland en in Frankrijk. We willen graag weten wat er aan de hand is, en wat er moet gebeuren.


Bij voorbaat dank voor uw informatie!


Jan Ott en Marian van Opstal***

Reactie van Jos van der Drift:

De software update heeft te maken met de sjoemelpraktijken van VW om met een handig software trucje de auto aan de gestelde emissie eisen te laten voldoen. Voor dit onegoorloofde trucje is het concern flink op de vingers getikt met ook een forse boete als gevolg. Het is niet zo dat deze update moest plaatsvinden vanwege verstuiver gerelateerde problemen maar vanwege frauduleuze praktijken. Maar dan moet je bij de facturatie kennelijk wel opletten dat men meldt wélke verstuiver er is vervangen. Dat vind ik wel nalatig.

Na het verwijderen van de sjoemelsoftware ontstonden er juist met enige regelmaat problemen waar de extra garantieregeling voor in het leven is geroepen. Vandaar dat de laatste verstuiver en de EGR klep ook als garantie gehonoreerd is. Maar de eerdere defecte verstuivers zijn niet aan de reden van de update te wijten maar mag u wel beschouwen als een buitensporig gebrek. Waarom deze defect gegaan zijn valt lastig aan te geven. Verkeerde brandstof of inwendige vervuiling van het brandstofsysteem kan een reden zijn maar óók simpel gezegd teleurstellende kwaliteit waar u méér van had mogen verwachten. In dit stadium kunt u echter niets meer ondernemen. Dan had u op dat moment actie moeten ondernemen richting de leverancier.

Het is inderdaad merkwaardig dat geen enkele dealer meldt welke verstuiver is vervangen. Het is een kleine moeite te melden of het de verstuiver betreft van cilinder 1 of cilinder 3. Anders lukt het nooit om aantoonbaar een beroep te kunnen doen op garantie. Volkswagen meldt overigens op hun onderdelen wel twee jaar garantie te verstrekken.***

Reactie van Jan Cornelis Ott:

Geachte heer van der Drift,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik weet nu ongeveer waar ik aan toe ben. Ik heb dus nog twee jaar garantie op de vervangen verstuivers vanaf het moment van reparatie; ik neem aan dat ze niet moeilijk gaan doen als ze zelf nalatig zijn geweest met het noteren van dat moment. Maar u zegt dat ik nu niets meer kan ondernemen omdat ik eerder ("op dat moment") actie had moeten ondernemen. Maar welk moment bedoelt u? Toen de eerste verstuiver stuk ging zeiden ze dat het toevallig was, en dat zeiden ze ook bij de tweede en derde. De oorzaak is nooit genoemd. Wanneer moest ik dan actie ondernemen? (zie ook de reactie van uw collega Leo Ruijgrok op mijn vraag bij het overlijden van de derde verstuiver)

Met vriendelijke groet,

Jan Ott