Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Elektrisch Rijden, wat betekent dit voor onze gezondheid?

Vraag gesteld door JVI op 7 januari 2018

Hallo, In de Kampioen stond een artikel over elektrisch rijden. Op zich een prima samenvatting waar wij nu in Nederland op dit moment staan.
Maar wat doet elektrisch rijden nu met onze gezondheid??
Met diverse personen heb ik contact gehad die na ca. een half uur in een electrische auto te hebben gereden onwel werden, hoofdpijn kregen, duizeligheid en zelfs verminderde concentratie ervoeren! Bij navraag omtrent de omvang en het effect van de Elektromagnetische Velden (EMV) in de auto bij Tesla, Mercedes en Mitsubitshi op het menselijk lichaam, heb ik bij alle 3 (na meerdere keren de vraag te hebben herhaald) nul op request gekregen! Bij Mitsubishi diende ik bij het maken van de 2e testrit zelfs te tekenen voor het feit dat ik Mitsubishi niet aansprakelijk zou stellen. Bij het napraten na een testrit in de Outlander bij Mitsubishi vroegen ze zichzelf ook af hoe zij het personeel diende te beschermen tegen de hoge EMV's!
Bij navraag in de wereld van experts op het gebied van het effect van EMV en hoogfrequente straling op het menselijk lichaam ervoer ik een soort van wanhoop m.b.t. de wijze waarop de NL overheid omgaat met de gezondheid van de inwoners i.r.t. het economisch belang! Wij zijn van oorsprong tenslotte een land van ondernemers met minder oog voor het effect op onze gezondheid op lange termijn.
Er blijken bij navraag zeer veel personen last te hebben van de EMV en hoogfrequente straling in onder andere moderne auto's. Er zijn veel mensen niet voor een elektrische auto vanwege gezondheidsredenen kiezen of die de auto weer hebben moeten inleveren vanwege gezondheidsklachten!

Kortom, het zou zeer wenselijk zijn als het gezondheidsaspect ook een plek zou krijgen in het monitoren van de ontwikkeling van elektrische (en niet te vergeten alle hoogfrequente elektrotechnische componenten in de) auto's!

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of elektrisch rijden schadelijk is voor de volksgezondheid.

Goed dat u laat weten dat er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren in een elektrische auto.
Wij zijn op de hoogte dat er verschillende onderzoeken zijn die een verband leggen tussen elektromagnetische straling en biologische effecten op het lichaam.
Dat er echter een diréct verband is tussen de (elektromagnetische) straling die de ‘elektrische auto/connected car“ veroorzaakt en gezondheidsklachten is naar onze mening tot op heden niet met wetenschappelijk onderzoek vastgesteld.

Uiteraard volgen we de ontwikkeling van de elektrische, connected en zelfrijdende auto nauwgezet.
En hebben daarbij ook oog voor eventuele effecten op de gezondheid. Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer ervaringen op dit platform gemeld worden, zoals ook in uw geval. De onbeantwoorde vragen aan de verschillende importeurs vinden we óók opmerkelijk en vragen wij ons af of het een kwestie is van niet kunnen of willen antwoorden. Ook dát is voor ons een belangrijk signaal. Nogmaals dank voor de aandacht die u vraagt en is wat ons betreft een terechte oproep aan anderen met soortgelijke ervaringen.

 

Reacties

ANWB lid

Ik heb exact hetzelfde probleem en met mij vele anderen die gezondheidsklachten krijgen van Elektromagnetische Velden en in een elektrische auto. Het is tot op heden een zwaar onderschat en miskend probleem.
In dit verband wil ik wijzen op de inmiddels 8300 onafhankelijke studies die gezondheidseffecten hebben aangetoond. En dan gaat het beslist niet om het zg. opwarmingseffect, dat is verwaarloosbaar, het gaat om puur biologische effecten op het fysieke lichaam, zoals hersenverstoring. Kijk maar eens naar dit item:

"Hersenverstoring in moderne auto. Eindelijk een experiment van de Universiteit Mainz met hersenafleiding (EEG). Het blijkt dat WiFi in auto's - en andere elektronica - onmiddellijke invloed heeft op EEG patronen in groot deel van de hersenen. Duitse TV RTL-Exploviv van 28 oktober. Uitzending begint vanaf 22.00 minuten. Duur 9 min."

Zie: TVnow.de

...en hier zijn nog 5000 andere studies die schadelijke biologische effecten aantonen. In totaal zijn het er 8300.

De Gezondheidsraad, GGD, het RIVM en het onder Economische Zaken ressorterende Antennebureau ontkennen het bestaan van wetenschappelijk bewijs voor schadelijke gezondheidseffecten door straling, omdat dit op hoger niveau via het Antenneconvenant tussen overheid en telecom zo is afgesproken in 2002. Hier hebt u alvast 5000 onderzoeken, keurig gespecificeerd, met wetenschapper en onderzoeksthema (welke schade richt straling ver onder de GGD/RIVM/Gezondsraad-norm aan bij welke organen en biologische processen):

http://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/

Dat er mensen zijn die nu al klachten krijgen van alle draadloze verbindingen is een feit. Zij kunnen nu al geen nieuwe auto meer kopen, dat geldt ook voor mij. Hoe dit verder moet...geen idee. Ik hoop dat er tijdig besef doordringt dat al die draadloze technologie een grote keerzijde heeft.

Ik vraag me af hoeveel ANWB-leden ook klachten ervaren in hun draadloze/elektrische auto. Klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid, hartkloppingen, duizeligheid, concentratiestoornissen, verwardheid. De klachten verdwijnen als je uit de auto bent gestapt. Er komt echter een moment dat de elektrische signaaloverdracht in je lichaam (tussen hersenen en organen) zo vaak verstoord wordt, dat herstel steeds moeizamer verloopt.

In dit verband verwijs ik ook naar beroepschauffeurs die klachten kregen van de draadloze verbinding met de tolhuisjes. Bepaald geen kleinzerige mannen, toch.

Verder is mij ook bekend dat de audicien aan sommige cliënten geen draadloze gehoorapparaten kan verkopen, omdat zij proefondervindelijk klachten krijgen van de draadloze techniek in het hoortoestel.

Het gaat niet om een enkel incident, maar een zwaar onderkend en genegeerd probleem. Voor mij is het een kwestie van tijd voordat dit wordt erkend, en hopelijk is het dan niet te laat.

Zwaar investeren in draadloos lijkt mij onverstandig, laten we eerst de gevolgen afwachten en het voorzorgsbeginsel in acht nemen. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

 

***

R. van den Berg'

Auteur - 19 september 2023

Zeer leerzaam en eigenlijk onthutsend is het boek The Invisible Rainbow van Arthur Firstenberg. Het is al 2,5 eeuw bekend dat straling negatieve effecten heeft op de gezondheid, maar we zijn vrolijk verder gegaan. Klachten worden afgedaan als onzin en complottheorie.

Zolang autorijden mag van Vadertje Staat blijf ik in ieder geval verre van een auto vol elektronica...

 

***

 

R. Nieuwenhuis

Auteur - 16 augustus 2023

Ik rijd sinds 6 weken op een elektrische taxibus met een diensttijd van 9 uur met een half uur pauze aan een snellaadpaal bij tankstation of elders
Helaas krijg ik vaak concentratiestoornissen en een druk op mijn oren waardoor deze ook gaan piepen
Daardoor heb ik vaak moeite om alles goed te doen
Misschien ander taxi of ander vak
Eerst ga ik naar de dokter hier voor  

 

***

 

Reactie van YAS:

De link tussen gezondheidsklachten en draadloze verbindingen wordt officieel niet erkend, omdat dit zo is afgesproken tussen de overheid en telecom-industrie. Er werd reeds in 2002 afgesproken dat de overheid de uitrol van draadloze technologie geen strobreed in de weg mocht leggen, opdat de industrie de betaalde gelden voor de veiling van frequenties onmiddellijk terug zou eisen. Het gaat hierbij om enkele miljarden.

Om precies te zijn, de Telecomindustrie heeft 3,8 miljard Euro betaald aan de overheid voor de veiling van frequenties voor de mobiele telefonie, onder de toezegging dat de Telecom geen strobreed in de weg wordt gelegd. 17.000.000.000.000 dollar omzet per jaar geeft de Telecomindustrie een toereikend budget om 221 wetenschappers, en de toonaangevende beleidsinstituten en media mondiaal het zwijgen op te leggen. Zie onderstaande filmpje:

Link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=ef5TxZc0xpc

De overheden volgen de beleidslijn van het ICNIRP, een door de telecomindustrie zelf opgezet instituut. De ICNIRP heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van fantoompoppen en zakken die gevuld waren met een waterige zoutsubstantie, waarbij zij gekeken hebben naar de opwarming door straling van deze substantie (thermisch effect). Er is echter niet gekeken naar de biologische effecten van straling op levende mensen. Inmiddels is er veel kritiek op dit nietszeggende onderzoek.

De in Nederland gehanteerde norm is echter wel op basis van dit onderzoek tot stand gekomen. Er wordt altijd verwezen naar dit thermisch effect, dat dit geen nadelige invloed heeft, en dat straling daarom ongevaarlijk zou zijn. Maar het gaat helemaal niet om thermische effecten!


***

 

Reactie van Expert!se:

Ook mijn gezin en ik hebben helaas ziekmakende ervaringen met een hybride auto, om specifiek te zijn de Toyota Prius Plus. Mijn partner heeft deze auto bijna 3 jaar geleased en wij hebben er veel gebruik van gemaakt. De belangrijkste reden waarom we van deze auto af wilden, is dat we er ziek van werden.

We hadden niet meteen door dat de auto zoveel invloed had op ons fysieke gestel, maar na verloop van tijd werd het heel duidelijk. Met name na lange ritten (denk aan vakantie naar Frankrijk) hebben we ernstige gezondheidsklachten ondervonden, zoals hartkloppingen (mijn man, zelfs naar Frans ziekenhuis voor check gegaan), mijn dochtertje van drie kreeg ernstige griepverschijnselen. Bij kortere ritten kreeg ze al na een kwartiertje hoofd- en buikpijn. Zelf was ik na wat langere ritten duizelig, gedesoriënteerd en kreeg ik buikklachten. Na thuiskomst van vakantie in Frankrijk (een rit van ong. 8uur) ben ik ontzettend ziek geworden. Na verloop van tijd werd ik als ik een smartphone meehad in de auto al na 5 minuten raar paniekerig. Dit soort klachten hebben wij nooit eerder gehad tijdens en na autoritten met andere (niet hybride of elektrische) auto's. Ook niet na lange ritten naar bijv de Alpen. Na het onderzoeken en analyseren waarom we zoveel klachten kregen tijdens en na het rijden in de hybride auto bleek dat elektrische magnetische velden de belangrijkste reden zijn. Er is niet veel kennis van dit fenomeen in auto' s. In een breder perspectief is er veel wetenschappelijke kennis over de biologische effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, van elektriciteitskabels, mobiele telefoons tot spaarlampen etc. Ik begrijp dat elektrische auto's beter zijn voor het milieu, maar ik maak me grote zorgen over de gezondheid van mensen en ik vrees ook dat het de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Ik denk dat het heel belangrijk is om meer te weten over dit onderwerp als je wilt inschatten of het verstandig en gezond is om in elektrische auto's te rijden... of wat nodig is om het' veilig' genoeg te maken voor de consument. Vooralsnog ben ik even klaar met de zogenaamd duurzame auto (voor mij houdt het begrip duurzaam niet alleen in dat het goed is voor het milieu, maar ook goed of iig niet schadelijk voor de gezondheid is).

Echt geïnteresseerd? Voor starter kan ik u voorstellen om het boek' Overpowered' te lezen van Martin Blank, Phd. En neem eens een kijkje op de sites www.emfanalysis.com, www.ehtrust.org en www.powerwatch.org.uk

En hier zijn enkele links voor meer informatie specifiek over (elektrische/hybride) auto's:

www.emfwise.com

Stichting EHS


***

Reactie van YAS:

Voordat iedereen staat te jubelen over de zelfrijdende auto, zou ik eerst de gezondheidsrisico's op de langere termijn even afwachten. Dat zou nog wel eens tot een onaangename verassing kunnen leiden.

Bekijk in dit verband ook dit topic:

Gezondheidsklachten in een elektrische of connected auto? (anwb.nl)