Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In welke mate mag een uitlijning afwijken van de fabriekstoleranties?

Vraag gesteld door ddaran op 6 juli 2015

Bij een werkplaats is mij aangeraden mijn auto na 5000 km te laten uitlijnen. Het uitlijningsrapport (na 8000 km zonder probleem) laat zien dat de askanteling van een voorwiel zich buiten de tolerantie bevond (namelijk 36' buiten tolerantie). Het verschil in askanteling van de voorwielen lag toen 20' buiten de tolerantie. Ik kreeg als uitleg dat het mogelijk is dat de waarden binnen de tolerantie gebracht worden, maar dat dan het risico bestaat dat de auto zich ondanks de juiste uitlijning niet correct gedraagt. Is dit juist ?
Bovendien is de totale sporing van de achterwielen 4' buiten tolerantie.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Wanneer bepaalde wielstanden buiten de fabriekstoleranties vallen, voldoet de auto wat dat betreft niet aan de specificaties. Uiteindelijk zijn deze specificaties noodzakelijk om het rijgedrag van de auto, zoals in detail door de fabrikant uitgedokterd, te handhaven. Buiten de tolerantie is dus niet goed en zijn herstel werkzaamheden noodzakelijk. De tolerantie is al een bepaalde toegestane afwijking en daar zit niet nóg een tolerantie op. Wanneer de garage beweert dat de gemeten waarden binnen de tolerantie gebracht kunnen worden, is dat feitelijk ook de bedoeling. De auto zal zich dan juist gaan gedragen zoals door de fabrikant bedacht. De opmerking van de garage is daarom erg tegenstrijdig dat deze auto zich misschien niet correct gaat gedragen, wanneer de wielstanden weer binnen de fabrieksspecificaties vallen.