Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

voorrangregels op gelijke wegen met van rechts een weg met verhoogd plateau.

Vraag gesteld door Mezenhof op 6 maart 2018

1 Gelijke wegen in de bebouwde kom, dan heeft rechts voorrang.
2 Nu heeft de kruising op de weg van rechts een verhoging{plateau}
dan heeft de weg van rechts volgens mij geen voorrang.
3 Op dezelfde kruising zit in zijn geheel een verhoogd plateau, dan
heeft rechts volgen mij ook weer voorrang.
4 nu zijn we weer bij punt 2. In een 30 km zone waar normaal alles van rechts voorrang heeft. Hoe zit het hier danmet de voorrang?
5 Bij ons in het dorp 30 km zone gelijke kruising, mag ik alleen r of l
afslaan want tegemoet komend verkeer is een eenrichtings winkel
straat.
Aan het eind v/d winkelstraat zit een verhoogd Plateau.
Wie heeft hier voorrang?

Vriendelijke groet,
Gerrit

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt wie er in bepaalde situaties voorrang heeft.

Voorrang kruispunten
Op kruispunten moeten bestuurders voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders.
Hierop gelden 2 uitzonderingen:
1. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg.
2. Bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders van een tram.

Het maakt dus voor de voorrangssituatie niet uit als het kruisingsvlak in zijn geheel hoger ligt. Bestuurders van rechts hebben nog steeds voorrang.

Uitrit
In de situatie die u schetst met het verhoogde plateau, is er mogelijk sprake van een uitrit. In de wet staat geen definitie van een uitrit. Volgens de jurisprudentie is een uitrit kort gezegd een uitrit als deze er uit ziet als een uitrit. Dit is een hele vage definitie. Vaak is het te zien aan trottoir dat doorloopt en andere bestrating dan de rijbaan.

Indien het een uitrit is dan moeten bestuurders die uit de uitrit komen, voorrang verlenen aan al het overige verkeer. Dit valt namelijk onder de bijzondere manoeuvres. Dit geldt ook in een 30km-zone***

Reactie van Mezenhof:

Deze genoemde wegen zijn geen uitritten maar gewone wegen met verhoging.***

Reactie van Mezenhof:

deze wegen zijn geen uitritten***

Reactie van Cathy Lutgert:

U geeft aan dat de genoemde wegen geen uitrit zijn maar een gewone weg met verhoging.

Bij een gewone weg met verhoging blijven de gewone verkeersregels van kracht. Rechts heeft voorrang tenzij anders is aangegeven of één van bovenstaande uitzonderingen van toepassing is.