Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Op de auto- of autosnelweg is de invoeg- dezelfde als de uitvoegstrook. Een auto wil de snelweg af, een ander er op. Wie heeft voorrang?

Vraag gesteld door Opajossie op 7 maart 2018

Op de auto- of autosnelweg is de invoeg- dezelfde als de uitvoegstrook. Een auto wil de snelweg af, een ander er op. Wie heeft voorrang?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt wie er voorrang heeft als een automobilist tegelijkertijd wil invoegen met een iemand die uitvoegt.

Is de invoegstrook ook een uitvoegstrook dan noemen we dit een weefvlak. Wil iemand tegelijkertijd invoegen met iemand die uitvoegt dan heeft géén van beide voorrang.

Bijzondere manoeuvre
Iemand die van rijstrook wisselt doet een bijzondere manoeuvre. Volgens de wet moet hij dan al het andere verkeer voor laten gaan. Wisselen beiden van rijstrook dan biedt de wet geen uitsluitsel over wie er voorrang heeft. Dit blijkt ook niet uit de jurisprudentie.

Dezelfde rijbaan aanhouden
Invoegende en uitvoegende weggebruikers moeten voertuigen die op dezelfde rijbaan blijven rijden voor laten gaan. Blijft iemand dus op het weefvlak rijden en wisselt hij niet van rijstrook, dan heeft hij voorrang op iemand die wel van rijstrook wisselt en dus een bijzondere verrichting doet.

ANWB Advies
Vanuit praktisch oogpunt adviseren wij, als de omstandigheden dit toelaten, het uitvoegend verkeer voor te laten gaan.