Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In onwetendheid een geimporteerde auto gekocht.

Vraag gesteld door JMEdevries op 23 november 2018

Heb gisteren een auto gekocht bij een garage. Vlak voordat ik wegreed, vertelde de verkoper dat de auto geimporteerd is. Wist ik dit eerder, dan had ik de auto niet gekocht. Wat kan ik doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij een autobedrijf een gebruikte auto aangeschaft. Pas bij levering informeerde de verkoper u, dat het een importauto betreft. U stelt nu dat u de auto niet zou hebben aangeschaft, indien de verkoper u vooraf hierover zou hebben geïnformeerd. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Dwaling art 6:228 BW
Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar, indien de verkoper in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de koper had behoren in te lichten, aldus artikel 6:228 lid 1 onder b BW.

Negatief effect inruilwaarde
Afhankelijk van de omstandigheden en feiten kan een importauto een negatief effect hebben op de inruilwaarde. Zeker wanneer de historie van de auto onbekend is. Bij ontbreken va een ingevulde en afgestempelde serviceboekje is het doorgaans moeilijk te achterhalen of de kilometrage logisch is. Ook het schadeverleden van de auto is valt lastiger vast te stellen.. Het is immers lucratief om een schade-auto te importeren en in Nederland te herstellen, dit vanwege een lager verschuldigd BPM bij invoer.

Zeker wanneer de historie van de auto geheel onbekend is, lijkt mij een beroep op dwaling gerechtvaardigd. Relevant is dan wel of de mededelingsplicht van de verkoper hier zwaarder dient te worden gewogen dan de onderzoeksverplichting van de koper.

Gevolgen van dwaling
Als er sprake is van dwaling dan kunt u onderhandelen over een aanpassing van de koopprijs of de overeenkomst vernietigen. Bij vernietiging gaat u terug naar de situatie zo als deze was voor het sluiten van de koopovereenkomst.

onze Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.