Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is het wegroesten van een dorpel van een BMW E39 uit 2001 van roestvrij over een lengte van 30cm mogelijk in een tijdsbestek van 5 maanden?

Vraag gesteld door PetersUtrecht op 9 mei 2018

Ik heb een juridisch geschil over een BMW E39 touring uit 2001 die ik eind maart 2017 in Groningen van een liefhebber heb gekocht. Auto werd geadverteerd als zijnde roestvrij. Aankoopkeuring door een BMW-dealer laten doen. Dealer heeft geen opmerking over roest gemaakt en gaf een positief aankoopadvies. Auto staat altijd bij mij thuis garagegestald.
Nu bleek de linkerdorpel van de auto op 21 september 2017 over een lengte van 30 cm te zijn doorgeroest, terwijl op het APK-formulier van 30-1-2017 geen adviespunt t.a.v. de dorpel was opgenomen.
Is er een deskundige die kan verklaren of het mogelijk is dat een dorpel in een tijdsbestek van 5 maanden van roestvrij kan wegroesten naar 30 cm verdwenen materiaal dat tot APK_afkeur leidt?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of ernstige roestvorming van de dorpel 5 maanden geleden niet opgemerkt had moeten worden.

Een van de 5 adviespunten op het APK rapport zegt hier het volgende over;
AC3; als er één of meerdere delen zijn met een E-waarde van 1,5 t/m 2,0 of waarbij, in het geval van onderdelen waarvoor geen E-gradatie geldt, meer dan 15% roestschade aanwezig is. Het is niet de bedoeling dat de voertuigeigenaar wordt geïnformeerd over alle auto-onderdelen waar sprake is van roestvorming. Vandaar dat gekozen is om die delen aan te geven met een behoorlijke roestschade.

5 maanden na de laatste APK is het niet onredelijk te denken dat op basis van de huidige roestschade én de feitelijke APK afkeur, dit als adviespunt aagegeven had moeten worden. Om uw gelijk aan te kunnen tonen biedt de RDW de mogelijkheid in beroep te gaan;
4.2.c Onterechte goedkeuring door erkenninghouder
Belanghebbenden, die menen dat ten onrechte een keuringsbewijs is afgegeven kunnen op grond van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994, tegen betaling beroep in stellen bij de RDW, gedurende de termijn van een jaar. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994.
De RDW zal vervolgens een onderzoek (deskundigenonderzoek) instellen naar de vraag of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd. De erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager worden van dat onderzoek op de hoogte gebracht en worden in de gelegenheid gesteld bij dat onderzoek aanwezig te zijn.

U zou dus kunnen overwegen de RDW een deskundigenonderzoek te laten verrichten, waaruit zou moeten blijken dat deze roestschade ten tijde van de APK weldegelijk opgemerkt had moten worden of zelfs afkeur had moeten betekenen.