Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik kom van rechts met een drempel wie heeft voorrang?

Vraag gesteld door Jan Scherpenzeel op 3 augustus 2018

Kan ik ook een foto plaatsen?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt of een al dan niet verhoogde ligging van de zijweg invloed heeft op de voorrang. Ja dat is zeker het geval. Maar dat is een complexe zaak. Wellicht dat een foto kan helpen maar misschien geeft onderstaande informatie u duidelijkheid.

Het gaat nl om het begrip uitritten. Verkeer dat een uitrit verlaat, moet voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers. Een drempel in de zijweg heeft geen invloed op de voorrang; hoe dicht de drempel ook tegen de hoofdrijbaan aan ligt. De grote vraag is altijd: wanneer is er sprake van een uitrit? En...is hier sprake van een uitrit?

Men spreekt over een uitrit:

  • Wanneer het door de situatie duidelijk is: uitrit van een boerderij of een parkeerterrein.
  • Of door de vormgeving. Is vaak aan de orde in woonwijken bij (woon)erven. Bedoeld om de ondergeschiktheid en het andere karakter van de woonstraat te benadrukken. Bij de vormgeving van een uitrit horen: doorlopende trottoirverharding, inritblokken, ontbreken van bochtbanden (die de indruk wekken van een gewone zijstraat). Maar dat is heel vaak niet eenduidig. Wel lastig voor de gewone weggebruiker.

De ANWB vindt dat het zo veel eenvoudiger zou moeten kunnen.met haaientanden en borden. Voorrang is te belangrijk om er onduidelijkheid over te laten bestaan. Bijgaand vindt u nog een informatieblad over verkeersdrempels.