Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

is het mogelijk dat er door de software update (dieselschandaal) aan mijn Skoda problemen ontstaan aan mijn motor zoals verhoogde carterdruk

Vraag gesteld door izeldenrust op 22 november 2017

2 maanden terug is er een software update geweest van mijn dieselmotor (Skoda Superb). Deze werd mij aangeboden door Skoda vanwege het dieselschandaal. Direct hierna voelde ik schokje als ik bijvoorbeeld na het terugschakelen weer gas gaf en optrok.
Verder rook ik een beetje een luchtje dat leek op uitlaatgas maar net anders was. Een week later heb ik een beurt gehad waarbij ze deze zaken nakeken maar niets vonden. Wel constateerden ze dat de distributieriem vervangen moest worden. Dat gebeurde enkele weken later. Daar melde ik weer dezelfde klachten maar ook toen kwam er geen antwoord anders dan dat hert kon liggen aan de update maar geen kwaad kon. De stank werd evenwel erger en was penetrant aanwezig tijdens het rijden in de auto. Op 17/11 daarom naar de garage gegaan/ Na 5 minuten onderzoek was de conclusie van de hoofdmonteur dat er sprake was van verhoogde carterdruk en dat mijn motor daarom tzt gereviseerd moest worden (kosten 3-5000 euro). Ze lieten zien dat als ze de vuldop van de motor draaiden er rook uitkwam. Deze veroorzaakte de stank in de auto. Op mijn vraag wat de oorzaak van de problemen waren zeiden ze dat dit kon liggen aan veel kleine stukjes rijden of verkeerde moto olie.
Tsja dat lijkt mij niet aan de orde in dit geval. De auto had toen ik hem kocht (Model 1.6 greenline uit 2012) 170.000 km gelopen. Ik reed er in ruim 1 jaar 30.000 mee, ook langere stukken.
Olie 1 maal bij laten vullen.
Ik vind het vreemd dat mijn motor aan en revisie toe is. Ik vind het ook opmerkelijk dat dit in 5 minuten kan worden geconstateerd.
Kunt u her iets over zeggen, zijn er meer autos waarbij vergelijkbare klachten zijn ontstaan na een sofwareupdate?
Kan ik bij uw servicestation de motor nalaten kijken op deze klacht?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of er met de genoemde klachten een relatie is met de sjoemel software update.

Er bereiken ons wel vaker berichten zoals mindere prestaties, hoger verbruik, minder soepele motor en soms mechanische gebreken aan met name de EGR klep. In uw geval is het heel merkwaardig dat er een bepaalde geur in de auto terecht komt in combinatie met de diagnose dat de motor versleten zou zijn.

De fabrikant heeft een extra regeling getroffen wanneer er technische problemen blijken na de update.Deze regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

Een inwendig versleten motor staat daar dus niet tussen maar ik denk derhalve dat u eerst bij de importeur melding moet maken van deze klacht. Dat is feitelijk de eerste stap in dit proces. Ook omdat u bij de huidige tellerstand niet hoeft te verwachten dat een motor overmatige slijtage vertoond.

De ANWB beschikt niet meer over keuringstations die dit mogelijk zouden kunnen onderzoeken. U zou wel voor een second opinion een andere dealer kunnen inschakelen. Maar ik denk dat u vooral uw klacht moet melden die u heeft ná de update bij de importeur. Dat kan via info@volkswagen.nl of bel 0800 - 555 7000.***

Reactie van Peter11:

Naar aanleiding van dit zoveelste bericht over de problemen na de update wil ik graag het volgende opmerken:
* Allereerst over de aangeboden regeling. Deze is volstrekt inhoudsloos, zolang de terugroepactie niet inhoudt dat VOORAF eenduidig wordt vastgelegd (door meting) wat het motorvermogen, de warmteontwikkeling en het brandstofverbruik van de motor zijn en wat eventueel vast te stellen slijtage van onderdelen is.
* Vervolgens de uitleg van het VW concern over het feit dat de update geen negatieve gevolgen zou hebben voor de auto: er wordt gesteld dat de kennis over het verbrandingsproces en de motor inmiddels dusdanig verbeterd is ten opzichte van het moment van ontwikkeling van de sjoemelsoftware, dat sjoemelen niet meer nodig zou zijn om toch goede presetaties te kunnen leveren. Zolang de producent niet duidelijk maakt HOE dit bereikt wordt, kan niemand daar vertrouwen in hebben en is het veel aannemelijker dat een instelling die aan de emissietest voldoet, leidt tot de hoge temperaturen, hoger brandstofverbruik (NOx misschien omlaag, maar CO2 omhoog!) en verminderd vermogen.
* Tenslottte is het schandalig dat VW/Skoda zijn klanten oplicht en vervolgens gebruik maakt van haar invloed op de Europese en nationale politiek om niet een fatsoenlijke schadevergoeding aan de bedrogen klanten te hoeven betalen zoals in de VS wel het geval is. De politiek dwingt het concern wel tot deze terugroepactie, over de ruggen van haar burgers, om een relatief klein milieuvoordeel te bereiken, terwijl men dagelijk allerlei oost-europese voertuigen (zowel personen als vracht) met een veel smeriger uitstoot op de nederlandse wegen tolereert.
Wanneer er de mogelijkheid bestaat tot gemeenschappelijke actie om alsnog een fatsoenlijke schadevergoeding te krijgen houd ik mij aanbevolen voor informatie.