Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aandrijfas Volvo V40

Vraag gesteld door GrandiooZ op 24 mei 2017

Hallo, Sinds begin 2013 heb ik een nieuwe Volvo V40 D2 diesel. Inmiddels heb ik 42000 km gereden en sinds dit jaar ontdekte ik dat de auto trilde wanneer ik optrok en rond de 80Km/ uur reed. Bij de garage dacht men eerst aan onbalans in de voorwielen en deze zijn toen opnieuw gebalanceerd. Het probleem bleef en werd steeds sterker. Nu blijkt na nieuw onderzoek de rechter aandrijfas defect is en dat deze dient te worden vervangen. Dit is een reparatie die €695 kost! Mijn eerste reactie was, maar hoe kan dat nou? Voor mijn gevoel heb ik nog een nieuwe auto. De reactie van de garage is dat ze me een tegemoetkoming willen geven. Na mijn vraag wat Volvo ervan vind, krijg ik als antwoord dat Volvo hele strikte richtlijnen volgt tav garantie en dat de auto net uit de garantie is (2 jaar) en dat ze niets kunnen doen. Men kan zich wel voorstellen dat ruim 40.000 km weinig is maar vanuit Volvo kan er niets worden gedaan. Dit is mij verteld door de dealer. Inmiddels heb ik de garage gevraagd om de reparatie uit te voeren maar ben niet van plan het erbij te laten zitten. Wie kan mij een advies geven?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft in 2013 een nieuwe Volvo V40 D2 gekocht. Sindsdien heeft u er slechts 42.000 km mee gereden. Onlangs bleek de aandrijfas defect te zijn. Volvo Nederland stelt zich op het standpunt dat, nu de fabrieksgarantie verstreken is, u niet tegemoet zullen komen. De dealer voert inmiddels de reparatie uit. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Van een aandrijfas mag worden verwacht - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud - dat deze een autoleven lang meegaat.

Wettelijke garantie
Nu de aandrijfas al binnen 4 jaar/42.000 km vervangen moet worden, maakt dat deze aandrijfas niet deugdelijk is. Oftwel; er is sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Kosten reparatie
De kosten voor herstel komen volgens de wet voor rekening van de verkoper (de dealer, bij wie u de auto destijds particulier heeft aangeschaft).

Recht van retentie
Mocht de dealer toch betaling van de herstelkosten eisen, dan adviseer ik u de factuur te voldoen met de aantekening; betaling verricht 'onder voorbehoud van alle rechten'. De dealer zou immers bij niet-betaling de auto onder zich mogen houden.

Geschillencommissie
Indien u er met de dealer niet uitkomt, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, eventueel met hulp van uw rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van GrandiooZ:

Beste Michiel Claesen, Hartelijk dank voor je duidelijke antwoord. Het antwoord van de dealer is nu dat art 7:17 BW (non conformiteit) alleen geld voor particulier bezit. ik ben zzp er en heb de auto zakelijk aangeschaft. Het kan toch niet zo zijn dat het voor het wel of niet deugdelijk zijn van de aandrijfas wat uitmaakt of ik particulier of zzp er ben?***

Reactie van Michiel Claesen:

Reflexwerking consumentenrecht
Als kleine zelfstandige - niet zijnde een rechtspersoon - kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de rechten die normaliter alleen de consument toekomt.

De reflexwerking van het consumentenrecht komt voort uit jurisprudentie (uitspraken van een rechter). Uit de de toepasselijke jurisprudentie blijkt als voorwaarden, dat de ondernemer zich materieel niet mag onderscheiden van een consument, en dat hij overeenkomsten moet sluiten die buiten het gebied van zijn eigenlijke professionele activiteit liggen.

Mijns inziens kan een groenteboer een beroep op deze reflexwerking doen, wanneer hij een personenauto koopt, welke hij voornamelijk privé zal gaan gebruiken, maar uit fiscale overwegingen op naam van zijn groentewinkel heeft gezet.