Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

waarom gaat officier van justitie niet in op mijn verweer

Vraag gesteld door voyager1949 op 4 november 2018

Sinds mijn pensionering enkele jaren geleden schors ik bij ons jaarlijks vertrek naar Mexico (6 maanden verblijf, mijn echtgenote is Mexicaanse) kenteken en verzekering en stal ik de auto in een caravanstalling. Medio november 2017 idem dito doch bij alle vertrekdrukte deze keer vergeten kenteken te schorsen. Ontdek enkele weken later (24 december) dat wegenbelasting is doorgelopen en schors alsnog het kenteken. Bij terugkeer in mei 2018 ligt boete op de deurmat: 409 euro omdat op 14 december 2017 door RDW was vastgesteld dat auto niet (meer) verzekerd. Beroep aangetekend met bijvoeging alle bewijzen van verblijf buitenland, stalling, enz.. Verleden week brief van Officier van Justitie: bezwaar "kennelijk ongegrond". Voel mij in mijn rechten aangetast want OvJ gaat niet in op mijn verweer. Ik vind dat ik weliswaar administratief heb gezondigd maar zonder enige intentie onverzekerd de weg op te gaan en dat is toch waar de wet voor is bedoeld: dat te voorkomen en zondaars bestraffen. Heeft het naar uw mening zin beroep in te stellen bij de kantonrechter? Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Jaarlijks vertrekt u voor 6 maanden naar familie in Mexico. U stalt dan uw auto in een caravanstalling en u schorst het kenteken en de verzekering. Vorig jaar bent u vergeten het kenteken te schorsen voor vertrek en heeft u dit 1 maand later gedaan, toen u erachter kwam. Naderhand heeft u een boete ontvangen van € 409 vanwege het onverzekerd zijn van de auto. De Officier van Justitie heeft uw bezwaar ongegrond verklaard en uw vraag is of het zin heeft om in beroep te gaan bij de Kantonrechter.

Formeel bent u natuurlijk in overtreding en daar staat een boete tegenover. Nu u het niet eens bent met de afwijzing van de officier van justitie bestaat de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de kantonrechter. Hoewel ik natuurlijk niet zeker weet wat de uitkomst zal zijn, zou ik u toch aanraden om tegen de beslissing in beroep te gaan. De boete is behoorlijk hoog en als u met een redelijke uitleg, samen met de bewijsmiddelen, aannemelijk kunt maken dat het echt om een vergissing blijkt te gaan, zou het zomaar kunnen dat de kantonrechter hier een andere beslissing over neemt.

In onderstaande link wordt uitgelegd hoe u bij de kantonrechter in beroep kunt gaan tegen de beslissing van de officier van justitie:

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/beroep-boete-0/beroep-boete-stap/beroep-beslissing/#steps=88990,386809

Laat u ons weten wat de uitkomst is?