Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

In de Kampioen van December 2017 staat dat de achterlichten MOETEN branden als de dagrijlichten branden. Waar staat dat in de verkeerswet?

Vraag gesteld door Jan uit Tilburg op 20 maart 2018

Dagrijverlichting moet een naderende auto overdag beter zichtbaar maken. Bij auto's die na 30 januari 2015 hun typegoedkeuring hebben gekregen, moeten tegenwoordig de achterlichten tegelijkertijd met de dagrijlichten branden. Bij slecht zicht en in tunnels dien je overdag dimlicht te voeren. DRL staat automatisch aan wanneer de motor loopt. Wordt de verlichting aangezet, dan gaat het dagrijlicht automatisch uit.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt waar in de wet staat dat de achterlichten moeten branden als de dagrijlichten ingeschakeld zijn.

Ik heb uw vraag uitgezet bij de schrijver van de tekst. Daarnaast ben ik in de Europese wetgeving gedoken. Dit vergt echter wat meer tijd dan u van ons gewend bent.

Ik kom zo spoedig mogelijk op uw vraag terug.***

Reactie van Cathy Lutgert:

U wilt weten waar in de wet staat dat, wanneer dagrijverlichting wordt ingeschakeld, automatisch de achterlichten moeten aangaan.

In de Regeling Voertuigen heb ik een dergelijke bepaling niet kunnen terugvinden. Enige regeling voor dagrijverlichting is te vinden in Reglement nr. 48 van de Europese Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE).

Hierin is staat dat dagrijverlichting verplicht is, maar er staat niet dat het verplicht is dat de achterlichten automatisch moeten aangaan. Als de achterlichten niet automatisch aangaan, moet er een signalering aanwezig zijn die de bestuurder erop attendeert dat de achterlichten dan niet branden. Daarnaast staat in dit Reglement dat achterlichten ook niet hoeven te branden als duidelijk blijkt uit de dashboardverlichting dat de dimlichtset (voor- en achterlichten) moeten worden ingeschakeld.

Mede omdat dit niet is geregeld in de Regeling Voertuigen en geen APK-eis is, is het bij ons weten toch niet verplicht. Het is echter wel raadzaam. De ANWB heeft er ook voor gepleit dat de achterlichten wel branden bij het voeren van dagrijverlichting. Daarom is een eerder verbod op het gelijktijdig voeren van dagrijlicht met achterlichten niet meer van toepassing.