Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Definitie onafhankelijke getuige in Frankrijk

Vraag gesteld door DxLk op 5 december 2017

In mei dit jaar ben ik op de linkerrijbaan op de autoroute rechtsachter aangereden door een achterop komende auto met Frans kenteken. Via mijn rb verz. DAS probeer ik de schade te verhalen op de tpij. Deze geeft een andere lezing en beweert dat ik plots ben gewisseld van de middenbaan naar de linker rijbaan zonder richting aan te geven. Ik weet dat inzittenden en/of familie niet gelden als onafhankelijke getuigen. Achter ons, een op de middenbaan, en een op de linker rijbaan achter de auto met Frans kenteken, reden bekenden van ons uit Nederland die het ongeluk zagen gebeuren en willen getuigen. Nu zegt de jurist van DAS dat deze getuigen niet gebruikt kunnen worden omdat bekenden niet als onafhankelijke getuigen in Frankrijk worden aanvaard. Ik vind dat raar. Wat is een bekende? Hoe lang ken je elkaar? Wellicht pas ontmoet en dan. Kortom klopt het wat de jurist van DAS aangeeft?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een aanrijding gehad in Frankrijk. Er zijn getuigen, maar dat zijn bekenden avn u. Uw rechtsbijstandsverzekering geeft aan dat deze in Frankrijk niet gebruikt kunnen worden.

Onafhankelijke getuigen wegen over het algemeen zwaarder. Het gaat er onder meer om dat er geen belang is bij de verklaring. Ook speelt mee of er een band met de personen is die wel belang hebben.

Wie er getuigt is dus inderdaad van belang. Zijn er onafhankelijke getuigen, dan zullen deze verklaringen zwaarder wegen dan die van bekenden, inzittenden of verwanten. Het is echter niet zo dat bekenden niet mogen getuigen. Het hangt van de omstandigheden van de zaak af welke waarde deze verklaringen krijgen. Heeft de tegenpartij wel volledig onafhankelijke getuigen, dan kunt u er rekening mee houden dat deze zwaarder wegen. Zijn er echter geen onafhankelijke getuigen, dan hebben verklaringen van bekenden wel waarde.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar heeft inzage in de stukken en de verklaringen van de tegenpartij. Hij zal u uit kunnen leggen waarom hij van mening is dat het niet zinvol is om bekenden van u te laten getuigen.