Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

berekening kosten auto per km voor de belastingaangifte ivm ziektekosten

Vraag gesteld door tavdb op 1 april 2015

hoe bereken ik de kosten per km voor de belasatingaangifte ivm opgave ziektekosten

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Hoge vervoerskosten door ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting onder Vervoerskosten. De autokosten per kilometer kunt u berekenen met behulp van het programma Autokosten op anwb.nl. Het resultaat kunt u vanaf de site naar uw emailadres verzenden.  

 

Reacties

G. Boks

Auteur - 17 april 2024

Worden de tarieven voor het programma "Autokosten" jaarlijks herzien? M.a.w. wordt er rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen van onder meer brandstof, verzekering, reparatie  onderhoud en natuurlijk ook van de auto aanschaf zelf? (programma om kosten per km te berekenen dus jaarlijks opnieuw invullen)?

Menno

ANWB Expert - 22 april 2024

De inschatting van de te verwachten restwaarde in de toekomst is gekoppeld (via een vertaalslag) aan onze Koerslijst (de richtprijs of waarde van een auto nu). Dit systeem wordt continu up to date gehouden. De afschrijving wordt bepaald op basis van de ingevoerde aanschafprijs en de door het systeem berekende te verwachten restwaarde aan het eind van de gebruiksduur. Die restwaarde wordt door het systeem bepaald op basis van de specificaties, uitvoering en accessoires van de auto. Voor een restwaarde is zowel de oorspronkelijke nieuwprijs als de laatst bekende nieuwprijs van het model en de modelgeneratie van belang.

De tarieven van MRB krijgen we per kalender jaar van de belastingdienst. Het systeem kijkt naar de jaren die de ingevoerde gebruiksduur raken en sommeert die MRB tarieven. Dit totaal over de gebruiksduur wordt omgerekend naar een gemiddelde per jaar. Zo kan het dat er bijvoorbeeld ook voor EV's wel een MRB bedrag zichtbaar is. Voor MRB tarieven in de toekomst wordt geen te verwachten opslag of inflatiecorrectie gehanteerd maar de geldende tarieven van vandaag.

Voor de verzekeringstarieven hanteren we een jaarlijkse update met als peildatum 1 maart van het geldende jaar. De tarieven en premiestelling zijn gebaseerd op de tarieven van de ANWB Autoverzekering. Ook de te verwachten kosten voor reparaties, onderhoud en banden worden jaarlijks herzien met als peildatum 1 maart.
Als brandstofprijs hanteren we het gewogen gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Dus nu in april 2024 betreft het de gemiddelde prijs over januari, februari en maart 2024. Op 1 mei voeren we een nieuwe brandstofprijs in, het gemiddelde over februari, maart en april.