Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb een nieuwe auto in november besteld. Hij wordt in juni afgeleverd. Nu krijg ik bericht van dedealer dat hij 458 euro duurder wordt va

Vraag gesteld door Metske op 14 mei 2018

Ik heb een nieuwe auto in november besteld. Hij wordt in juni afgeleverd. Nu krijg ik bericht van dedealer dat hij 458 euro duurder wordt vanwege een nieuwe CO2 heffing (WLPT) door de grotere wielen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat zij dit niet wisten zoals ze nu beweren. Klopt dit verhaal?
Vriendelijke groet
Anton Metske

Antwoord van Paul

Antwoord van Paul

ANWB Expert

U vraagt of de prijsverhoging van uw auto wordt veroorzaakt door WLTP in combinatie met grotere wielen.

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Ik ga ervan uit dat de 458 euro prijsverhoging uitsluitend wordt veroorzaakt door een hogere BPM. Het BPM bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto en wordt bepaald op het moment dat de nieuwe auto te naam wordt gesteld.

Voor de berekening van de BPM wordt de CO2-uitstoot gebruikt die op de typegoedkeuring van de auto staat. Deze kan gemeten zijn volgens de NEDC methode of volgens de nieuw geïntroduceerde WLTP methode. Voor september 2018 moeten namelijk alle nieuw verkochte auto’s gemeten zijn volgens de WLTP methode.

De CO2-uitstoot in de WLTP meting valt doorgaans hoger uit dan in de NEDC meting. Voor het bepalen van de BPM wordt voorlopig de WLTP waarde met behulp van een rekentool gecorrigeerd naar een ‘oude’ NEDC waarde. Dit gebeurt totdat de overheid met een nieuw tariefstelsel komt met de WLTP waarde als grondslag.

Auto’s met grotere wielen en bredere banden hebben doorgaans een hogere CO2-uitstoot en dus een hogere BPM dan de uitvoering met kleinere wielen. Dit geldt zowel bij de NEDC meting als bij de nieuwe WLTP meting. Dit is dus niet verandert.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de hogere BPM, namelijk:

• Allereerst zijn de BPM tarieven in 2018 gewijzigd ten opzichte van 2017. Voor veel auto’s is het BPM bedrag door deze wijziging gestegen. De vraag is welke BPM-tarieven zijn gebruikt voor het bepalen van de prijs bij het bestellen van uw auto in november, die van 2017 of 2018?
• Verder kan het zijn dat de auto na bestelling en voor de afleverdatum een nieuwe typegoedkeuring heeft gekregen met een WLTP CO2-waarde. En dat de gecorrigeerde WLTP waarde enkele grammen hoger uitvalt dan de oorspronkelijke NEDC waarde. Wat een hoger BPM bedrag oplevert.
• Het kan zijn dat de grotere wielen meer invloed op de CO2 emissie hebben in de nieuwe WLTP dan bij de oude NEDC meting.

Als de bestelde auto dezelfde CO2 uitstoot heeft als de geleverde, dan wordt het hogere BPM bedrag veroorzaakt door de per 1 januari gewijzigde BPM tarieven. Een goed geïnformeerde verkoper zou hier in november van op de hoogte moeten zijn.
Als de CO2 waarde is veranderd dan kan dat dus door invoer van de WLTP veroorzaakt zijn. De dealer heeft hier geen invloed op.***

Reactie van Metske:

Beste Paul Engel,
Dank voor het uitgebreide antwoord. Ik heb de (Volvo) dealer gezegd dat ik informatie zal inwinnen. Mocht daar uit blijken dat zij dit niet konden weten, ik bereid ben het te betalen anders niet. U zegt dat zij het konden weten. Mag ik dit zo begrijpen?
Vriendelijke groet,
Anton Metske***

Reactie van Paul Engel:

De prijsverhoging van uw Volvo kan meerdere oorzaken hebben. Als u opeenvolgende prijslijsten van Volvo naast elkaar legt kunt u waarschijnlijk ook zien waardoor het komt:

  • netto catalogusprijs kan gewijzigd zijn
  • BPM bedrag kan hoger zijn door nieuwe BPM tarieven per 1 januari 2018, waarbij de CO2 uitstoot onveranderd is. De BPM tarieven voor 2018 waren in november 2017 al bekend. Dit zou een dealer dus hebben kunnen weten.
  • BPM bedrag kan hoger zijn door hogere CO2 uitstoot ten gevolge van nieuwe typegoedkeuring en bijbehorende emissie meting (WLTP). De dealer kon deze nieuwe CO2 waarde niet weten en dus ook niet de gevolgen voor de hoogte van de BPM.

Op de prijslijsten van Volvo die wij kennen staan alle bedragen netjes uitgesplitst naar netto catalogusprijs, BPM-bedrag, BTW bedrag, fiscale waarde en consumentenadviesprijs. Ook wordt de CO2 emissie genoemd in gram per kilometer waarop de berekening van het BPM-bedrag gemaakt is.

Bovendien staat de emissienorm vermeld die aangeeft hoe de CO2 gemeten is. EURO6b is volgens de oude meting (NEDC) en EURO6d-TEMP is volgens de nieuwe meting (WLTP). Uw dealer kan u dit waarschijnlijk uitleggen.