Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zwaailampen auto

Vraag gesteld door P. van den Elzen op 8 april 2019

Heb een oldtimer brandweerauto (Ford MK 1) met blauwe kappen van zwaailamp. Deze zijn leeg, dus zonder lamp, armatuur en bedrading. Puur sier. Mag ik daarmee in Frankrijk rondrijden?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft een vraag over speciale verlichting voor hulpvoertuigen. In Nederland is het niet toegestaan blauwe zwaailampen te voeren, ook niet als er geen armaturen en lampen aanwezig zijn.
 

Wettekst: artikel 5.2.65 Regeling Voertuigen
2. Personenauto’s niet in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorwerpen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.

Uw voertuig met Nederlands kenteken moet aan de Nederlandse voertuigeisen voldoen. U mag met deze verlichting voor hulpvoertuigen dus ook in Frankrijk niet rijden.