Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maximum breedte op (snel)weg rijstroken

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 6 april 2019

Op sommige snelwegen (A12 / A27) staat boven de meest linker rijstrook een bor C18 met een breedte aanduiding van 2 meter. Ik neem aan dat dit geldt inclusief de zijspiegels.
Nu is het geval dat auto's hoger dan de klasse E (hogere middenklasse) veelal breder zijn dan 2 meter. TOCH rijden deze auto's op deze rijstroken met beperking tot 2 meter breedte. Hoe zit dat? Onwetendheid? Wordt hierop niet gehandhaafd?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over het verkeersbord C18 op de A12 en A27 welke voor de meest linker rijstrook van toepassing is.

Verkeersbord C18
Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.

Spitsstrook
Betreft het mogelijk spitsstroken? Deze rijstroken kunnen smaller zijn dan een normale rijstrook.

Hectormeterpaal
Wanneer het geen spitsstrook betreft, verzoek ik u mij de exacte locatie (hectometerpaaltje) op te geven, dan zal ik het verder voor u uitgaan zoeken.

Handhaving
Uiteraard dienen verkeersdeelnemers een verbodsbord of gebodsbord op te volgen op straffe van een verkeersboete.