Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afzien van aankoop auto na keuring

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 6 april 2019

29 maart 2019 heb ik een orderbevestiging getekend voor de aanschaf van een audi a4 cabrio uit 2002 met 89000 km voor 15000 euro, een zg. young timer geimporteerd uit zwitserland. Dit wel onder voorbehoud van keuring door mijn eigen garage.

Ik heb bevesting zakelijk ondertekend.
3 april is de auto door verkoper naar mijn garage gebracht voor de keuring.

5 april de uitkomst tussen mij en mijn garagehouder besproken:
Er is schade geweest rechtsvoor, te zien aan kleurverschil en losgehaalde schroeven motorkap,spatbord/wielkast en vernieuwde koplamp.

Er is lekkage want veel klotsend water te horen tijdens remmen en optrekken onder de rechter voordeur in de dorpel.
Verder zijn er een aantal technische zaken die aan vervanging toe zijn.
motorisch: distributieriem/waterpomp,
airco werkt niet,
tankdop wil niet open,
remslangen droogtescheuren (nog geen apk afkeurpunt)
stabilisatorslang achterkant plastic bus gescheurd
koppelstangen van voorste stabilisator beginnen de scheuren
parkeersensor werkt niet
. Motorisch is de auto goed en rijd goed

mijn vraag is; zijn bovengenoemde zaken, die mij tijdens het tekenen van de orderbevestiging niet bekend waren voldoende om te kunnen afzien van de koop? ook al kan de verkoper deze herstellen? Dit omdat ik er weinig vertrouwen in heb aangezien dit alles niet vermeld was in de verkoopadvertentie.
Volgens zijn algemene voorwaarden moet ik 15 procent schadevergoeding betalen bij annulering en tijdens een telefonisch gesprek liet verkoper blijken dat hij er niet mee akkoord ging maar aan om de tafel wou met de hele lijst erbij. Hier voel ik eigenlijk weinig voor.
Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Eind maart 2019 bent u met een autobedrijf een overeenkomst aangegaan met betrekking tot koop en levering van een Audi A4 cabrio (2002 / 89.000 km) voor een bedrag van € 15.000. Overeen is gekomen dat u de auto vóór levering zou mogen laten keuren door uw eigen garagist. Uit de keuring komen vele zaken naar voren als schade, gebreken en aandachtspunten. Op grond van de uitkomsten van de keuring wenst u af te zien van afname van de auto. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.
 
Vooropgesteld doet men er beter aan om eerst de keuring te laten plaats hebben, alvorens tot koop over te gaan. Dit ter voorkoming van misverstanden over de uitleg van het voorbehoud/ de voorwaarde.
 
Haviltex arrest
Op onderhavige situatie is het Haviltex arrest van toepassing. Het arrest bepaalde dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst het niet genoeg is om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken, maar dat ook gekeken moet worden welke betekenis de partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten.
 
Afhankelijk van elkaars verwachtingen over en weer dient de voorwaarde te worden uitgelegd. Had u gesteld dat u de auto niet zou afnemen wanneer er oude niet deugdelijk herstelde schade aan de auto zou zitten? Of dat u de auto niet zou afnemen als er vele gebreken of aandachtspunten zouden worden blootgelegd door de keuring? Of was er afgesproken dat de verkoper al de gebreken en aandachtspunten - voortkomende uit de keuring - op zijn kosten zou herstellen?
 
Kilometrage
Is overigens de kilometrage wel logisch? Uitgaande van het bouwjaar en de opgegeven kilometrage zou dit betekenen, dat er gemiddeld slechts 5.250 km jaarlijks met de auto is gereden. Met het oog op het hoge percentage tellerfraude bij importauto's geeft dit toch te denken. Is er bij de keuring ook vastgesteld of de kilometrage logisch is? Anders zou u - ervan uitgaande dat de verkoper de kilometrage heeft opgenomen en gegarandeerd - bij onregelmatigheden in de kilometrage de koop kunnen ontbinden of vernietigen (wanprestatie art 6:228 BW).
 
Annulering
Mocht u met de verkoper in een impasse geraken over de uitleg van desbetreffende voorwaarde, waarbij u definitief de keuze heeft gemaakt de auto niet te willen afnemen, dan zou u de verkoper kunnen voorstellen de koop onder voorbehoud te annuleren tegen 15%. Vervolgens zou - indien de verkoper BOVAG is aangesloten - het geschil over de verschuldigdheid van de annuleringskosten kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Zo voorkomt u dat - wanneer u door de Geschillencommissie of rechter in het ongelijk wordt gesteld - gehouden bent alsnog de auto af te nemen.
 
Rechtsbijstand
Beschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze dan nu direct in.