Milieusticker

Vraag gesteld door E. Govers op 30 april 2021

Heb je voor Duitsland een milieu sticker nodig? En hoe lang is die geldig?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over milieuzones in Duitsland.

Een sticker is nodig als u binnen de milieuzones in bepaalde Duitse steden wilt rijden. Welke dat zijn, hoe u aan een milieusticker komt en informatie over eventuele vrijstelling leest u op anwb.nl. De milieusticker kent geen houdbaarheidsdatum.