Afzetzone

Vraag gesteld door J.P. Ruiter op 26 december 2019

Mag je lang (langer dan een uur) parkeren op een afzetzone voor een school?

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over parkeren binnen een afzetzone bij een school. U vraagt zich af of u langer dan 1 uur mag parkeren binnen dit gebied.

Nee, dit is niet toegestaan. Het is verboden te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of het onderbord is aangegeven (art. 24 lid 1 sub d RVV1990). Een afzetzone voor scholen is een vorm van een ‘Kiss & Ride’-parkeergebied. Het doel van de ‘Kiss & Ride’-parkeergebieden is om passagiers van personenauto’s af te zetten en op te halen en daarna direct door te rijden. Het parkeren van een auto voor een langere periode is in strijd met het doel van de parkeergelegenheid.