Brommobiel in de Maastunnel

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 14 oktober 2019

Mag ik met mijn brommobiel (45 km) door de Maastunnel rijden?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u met een brommobiel door de Maastunnel mag rijden.

Dit is niet toegestaan. De rijbanen van de Maastunnel zijn aangeduid als autoweg. De maximum snelheid is wel 50 km/h. Met een brommobiel is het niet toegestaan op een autoweg te rijden.